"Alla delar av barnets hjärna skadas"

Hjärnröntgenläkaren Olof Flodmark chattade med Aftonbladets läsare

RELATIONER

Ingen vet hur vanligt den allvarliga barnmisshandeln som kallas shaken baby är. I Sverige finns ännu ingen statistik.

Det berättar Olof Flodmark, hjärnröntgenläkare vid Karolinska sjukhuset, i chatten med läsarna.

Just röntgen är en viktig metod för att hitta de svåra och speciella hjärnskador som uppstår då ett litet barn skakas om.

Olof Flodmark säger: Hej. Det går bra att ställa frågor till mig nu.

Kenta H säger: Är det någon skillnad på shaken baby syndromet och hjärnskakning?

Olof Flodmark säger: Ja, det är en gradskillnad. Vid shaken baby är det ett litet barn som skadas pga upprepade hjärnskakningar som är våldsamma och kraftiga.

Kenta H säger: Hur lätt/svårt är det att se om det kan gälla misshandel när någon har skakat sitt barn?

Olof Flodmark säger: Vi avgör det genom att titta på hjärnskadan. Den hjärnskada vi ser talar för att det är en uppenbar barnmisshandel. Olycksfall ser annorlunda ut. Skadan motsvarar om barnet hade varit med i en bilolycka och kastas ut ur bilen 10-15 meter.

j0cke säger: Hur känner man igen ett syndromet shaken baby ??

Olof Flodmark säger: Det är svårt att känna igen syndromet, men en röntgenundersökning av barnet är en mycket viktig diagnostisk metod samt att titta i ögonen efter blödningar i ögonbottnarna. Men det är svårt.

Blanca säger: Vilka delar av hjärnan skadas när man skakar ett spädbarn?

Olof Flodmark säger: Alla delar av hjärnan kan skadas. det är ingen speciell del som är mer utsatt.

magnus säger: Finns det något som kallas Dropped child eller något sånt och vad är det isåfall?

Olof Flodmark säger: Jag känner inte igen det uttrycket.

Ellen säger: Föräldrar som söker läkarhjälp med barn som har utsatts för shaken baby syndrom, blir dom förvånade när de får veta att barnet kan få så allvarliga skador av dessa skakningar?

Olof Flodmark säger: Jag har inte så mycket erfarenhet av att prata med föräldrar. Generellt blir nog ofta inte föräldrarna så förvånade. De har ju ofta en aning om vad som har hänt.

carro säger: Är folk lite "knäppa" tycker du som typ det Michael Jackson gjorde med babyn på balkongen?

Olof Flodmark säger: Jag har inte läst det om Michael Jackson. Men, nej, folk är inte knäppa i allmänhet.

Kenta H säger: Hur många fall av misshandel med shaken baby har du sett under din tid som hjärnröntgenläkare?

Olof Flodmark säger: Kanske inte 100, me mer än 50.

oskar säger: hur tycker du att man ska göra för att få någon synlig ändring i fråga

Olof Flodmark säger: Vi måste arbeta förebyggande. Vi måste informera och vi måste stödja föräldrarna.

Tobbe säger: Hur länge har man pratat om shaken baby, jag menar folk har väl misshandlat barn i alla tider?

Olof Flodmark säger: Ja, det är korrekt att man har misshandlat barn i alla tider, i alla religioner och alla sociala grupperingar. Men fenomenet beskrevs först 1946 av en amerikansk röntgenläkare.

Jennsan säger: Hur vanligt är detta egentligen och kan man se samband mellan olika samhällsklasser???

Olof Flodmark säger: Nej, man ser inga tydliga samband när det gäller misshandel av nyfödda barn och samhällsklasser. Vi vet inte hur vanligt det är. Det finns ingen statistik i Sverige. Det finns bara statistik i England.

Ellen säger: Hur kan det komma sig att ett efterlängtat barn blir dödligt misshandlad av välutbildade föräldrar, och att misshandel av barn blivit vanligare?

Olof Flodmark säger: Misshandel har nog inte blivit vanligare, men vi har blivit bättre på att hitta det. Vi vet inte hur det kommer sig med säkerhet, men det handlar om människor som hamnat i tillstånd av svår psykisk press och då inte kan kontrollera sina handlingar. Det här är människor som behöver hjälp, inte straff i första hand.

Ellen säger: Anmäls föräldrarna av läkaren som undersökt barnet?

Olof Flodmark säger: Läkaren som misstänker misshandeln anmäler inte föräldrarna utan misstanken om misshandel till lokala socialnämnden i kommunen som sedan gör en utredning.

Anneli säger: shaken baby syndrom kan det uppkomma om barnet skakas upp åt eller enbart om bakhuvudet slår i någonstans

Olof Flodmark säger: Shaken baby syndrom uppstår om barnet skakas kraftigt och vid upprepade tillfällen. Riktningen spelar ingen roll. Huvudet behöver inte slå i underlaget.

Kenta H säger: Tycker du att man utdömer för lindriga straff för barnmisshandel?

Olof Flodmark säger: Ja, har ingen synpunkt på det. Min uppgift som läkare är att skydda barnet.

jur.kand. säger: skulle det vara möiljgt att upptäcka skador tidigt, innan barnet misshandlas grovet och får bestående men för livet?

Olof Flodmark säger: Ja, det är möjligt och det är just i den situationen vi vill komma in och på så sätt ge barnet en chans till en normal framtid.

Anna säger: Hej,

Hur ofta händer det att barn får skador om de ramlar av skötbordet? Min son ramlade av skötbordet när han var 5 månader; jag var tyvärr ouppmärksam i cirka en sekund. Jag hade dåligt samvete för det väldigt länge.Hur vanligt är det med skador på det sättet?

Olof Flodmark säger: Det blir nästan aldrig några skador av det olycksfallet, i alla fall inga bestående hjärnskador.

Blanca säger: Vid vilken ålder är hjärnan färdigtutvecklat?

Olof Flodmark säger: Egentligen inte förän i 20-års åldern. Men utvecklingen går oerhört snabbt under de första 6 månaderna.

Käse säger: Hur mycket tål ett barn?

Olof Flodmark säger: Ett barn är en ömtålig människa som ska behandlas varsamt och med respekt.

Kenta H säger: Uppkommer det inte skador som whiplash i samband med shaken baby syndromet?

Olof Flodmark säger: Det kan förekomma, men det är oerhört sällsynt.

Katja säger: Jag tycker att det är bra att det här uppmärksammas i tidningar, men det är verkligen ledsamt att läsa att varken landstinget ellr politiker vill engagera sig. Finns det något vanliga människor kan göra för att stödja?

polyester säger: Medför hjärnröntgen någon risk för barnet?

Olof Flodmark säger: Tack för den kommentaren. Vanliga människor kan tala med sina politiker och tala om att här finns ett område där deras insatser behövs. Det vi behöver är resurser för förebyggande arbete. vanliga människor kan också ge bidrag Astrids Lindgrens barnssjukhus fond med direkt adress till Mio-gruppen mot barnmisshandel.

Annika säger: Kan barn ha hjärnskador ( efter tex. fall ) utan att man märker det?

Olof Flodmark säger: Polyester: Nej.

Annika: Nej, barn får inte hjärnskador bara från att falla om inte fallet är flera meter högt. Har barnet hjärnskador så har det symptom.

boxarn säger: hur kan man som skolpersonal upptäcka skador av den här formen?

Olof Flodmark säger: Genom att vara uppmärksam på hur barnet uppför sig. Om det har några sympotom på hjärnskador, t.ex. kramper eller sänkt medvetande. Vid dessa symptom ska läkare naturligtvis kontaktas.

carro säger: Borde det inte vara obligatoriskt med ngn sorts "föräldrautbildning" för folk som väntar barn?

Olof Flodmark säger: Ja, det kan man tycka och sådan utbildning sker ofta på mödravårdcentralerna. Men den kan säkert bli bättre. Sprida kunskap är den viktigaste åtgärden för att minska barnmisshandeln. Tack för bra och viktiga frågor. Hopas svaren har varit upplysande. Hejdå.

Moderator säger: Nu avslutar vi chatten med hjärnröntgenläkare Olof Flodmark. Tack alla ni som ställt frågor!