Barnaga förbjuds – men inte för föräldrar

RELATIONER

LONDON

Barnvakter, dagmammor och andra som jobbar med barn i England kommer inte längre att få aga barnen.

En ny lag förbjuder det.

Däremot får Brittiska föräldrar fortfarande slå sina barn.

I dag får en dagmamma enligt engelsk lag aga de barn hon passar.

Men nu har regeringen beslutat om en ändring för landets 70 000 regi-strerade barnvårdare.

När den nya lagen träder i kraft får inte barnvårdarna längre slå barnen de ska passa. De får inte heller röka i barnens närhet .

Förbjöds i Wales

I fjol förbjöds barnaga i barnomsorgen i Wales. Nu följer England efter. Alla typer av kroppslig bestraffning av barnen blir förbjudna – även om föräldrarna gett sin tillåtelse.

Beslutet är inte okontroversiellt. En undersökning från 2001 visar att 84 procent av de engelska föräldrarna tycker att de ska bestämma själva om någon får aga deras barn.

Ingrepp i privatlivet

FN och flera organisationer som driver barnrättsfrågor har länge försökt få britterna att förbjuda alla former av barn-aga, men hitills har påtryckningarna varit förgäves. Regeringen tycker att det vore ett för stort ingrepp i privatlivet.

Den nya lagen träder i kraft i höst.

Jennifer Wegerup