Tjocka gravida riskerar föda skadade barn

RELATIONER

LONDON

Gravida med kraftig övervikt löper större risk att föda sjuka eller missbildade barn.

Enligt ny forskning är det en hälsorisk för barnet om mamman har stor övervikt.

En studie visar att blivande mammor ska vara försiktiga med övervikten.

Övervikt är ett växande hälsoproblem och särskilt stora är riskerna för kraftigt överviktiga.

Havande kvinnor med stor övervikt löper själva större risker under graviditeten. Att övervikten kan skada barnet har tidigare forskning visat.

Nu kommer nya rön som bekräftar detta. En studie med 975 spädbarn, varav 645 med hälsoproblem eller missbildningar och 330 utan sådana problem, visar att mammans vikt har betydelse.

Mycket övervikt

Forskningen gäller inte kvinnor som gick upp onormalt mycket i vikt under graviditeten eller kvinnor som bara var lätt överviktiga. Riskerna för barnens hälsa förelåg när mammorna var mycket överviktiga innan de blev gravida.

Forskarna vid Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta säger att deras undersökning visar på samband mellan mammornas övervikt och ökad risk för missbildningar som ryggmärgsbråck. Forskarna fann också ökad risk för livshotande hjärtfel hos barn till dessa mammor. För de allra mest överviktiga kvinnorna var riskerna i vissa fall tre gånger större än för normalviktiga kvinnor.

Forskarna kan ännu inte säga vad exakt som ökar riskerna, men tror att det bland annat kan vara att vissa av mammorna lider av diabetes typ två, orskad av övervikten, och att det kan skada fostret. Det ska inte blandas ihop med vanlig diabetes, betonar man.

Jennifer Wegerup