Grattis, svenska mammor – ni mår bäst i världen

Ny undersökning visar att Sverige är främsta mammalandet

RELATIONER

Är du mamma?

Var glad att du bor i Sverige.

Här mår mödrar och deras barn bäst i hela världen, visar en färsk rapport från Rädda barnen.

Foto: Katrin Jakobsen
Lång föräldraledighet, bland annat, gör Sverige till världens bästa land för mammor.

Sverige rankas som nummer ett på topplistan som amerikanska Rädda barnen sammanställt. Bland 117 länder har svenska mammor och barn bäst förutsättningar till ett bra liv, visar statistiken. Bland annat är det den långa föräldraledigheten, bra mödravård och låg spädbarnsdödlighet som ger Sverige topplaceringen, strax före Danmark, Norge och Schweiz.

Mäter faktorer

Rädda barnen publicerar rapporten varje år på amerikanska Mother’s day. I studien mäter de faktorer som handlar om kvinnors och barns hälsa samt politiska status i länderna, till exempel tillgång till preventivmedel, spädbarndödlighet, mödrarnas utbildningsnivå, hur många kvinnor som är representerade i regeringen och hur många barn som går i skolan.

Att det är mammorna, och inte papporna, som står i fokus beror på att barns hälsa ofta är helt beroende av mammans hälsa.

Mammor mår sämst i Niger

Sämst i världen mår kvinnorna och barnen i Niger. Jämfört med Sverige är kontrasten stark inom alla kategorier. I Sverige föds i princip alla barn inom vården, 72 procent av kvinnorna använder preventivmedel och bara 3 av 1000 spädbarn dör före sin ettårsdag.

I Niger sker bara 16 procent av förlossningarna under tillsyn av utbildad vårdpersonal, 4 procent använder p-medel och 156 spädbarn av 1000 dör inom ett år.

Risken för en kvinna att dö i barnsäng är 600 gånger så stor i Niger som i Sverige.

Här mår mammorna bäst

Här mår mammorna sämst

Faktorerna Rädda barnen mäter

Hanna Blanksvärd