Sex av tio feta barn mobbade

Ny studie: Var femte överviktigt barn har läs-och skrivsvårigheter

RELATIONER

GÖTEBORG

Sex av tio barn med fetma uppger att de mobbats.

Mer än vart femte överviktigt barn säger att de har läs- och skrivsvårigheter.

Det framgår av en undersökning som barnsjuksköterskan Susann Regber presenterar på vårdstämman i Älvsjö i veckan.

Regber har tillsammans med tre kolleger, sköterskor och läkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, tagit fram siffrorna som kommer från det så kallade Runda Barn-projektet vid sjukhuset.

Enkäten är visserligen begränsad så tillvida att de tillfrågade överviktiga barnen (i åldern 10 till 17 år) inte är fler än 40. De har jämförts med en kontrollgrupp på 20 normalviktiga barn samt en stor referensgrupp på 4 500 13- och 14-åringar i en stor undersökning som återkommer vartannat år.

- Det är mera av en pilotstudie, men vi tyckte att siffrorna var så uppseendeväckande att vi har valt att lägga fram dem på vårdstämman, säger Susann Regber till TT.

Rakt på sak

- Som sjuksköterska tycker jag de här resultaten är direkt relevanta i vården. Det är viktigt att vi som jobbar med det här, sjuksköterskor, läkare, skolsköterskor och lärare, får den här kunskapen. Då kanske man blir mera rakt på sak och ta itu med den här problemen. Det finns ingen anledning att vänta tills det kommit en vetenskaplig artikel inom kanske några år.

Vårdstämman, där runt 1 000 sköterskor och andra inom vården samlas, är rätt forum att berätta om resultaten, resonerar Regber.

Av de feta barnen säger 58 procent att de blivit mobbade mot 15 procent i kontrollgruppen och 25 procent i den stora referensgruppen.

- Det är mer än vartannat barn och det är väldigt många. De som blivit mobbade är otroligt utsatta. De är oftast ensamma, har inte många kompisar att välja på. Ibland kan det var riktigt gräsliga saker de utsätts för, andra berättar att de utsätts för verbal aggressivitet. Det sänker deras självkänsla successivt, säger Regber.

Svårt att läsa och skriva

Hon menar att fetmans psykosociala konsekvenser har hamnat i skuggan för andra sjukdomar som fetma kan leda till, exempelvis diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Av de feta barnen säger sig 22 procent ha läs- och skrivsvårigheter mot inga alls i kontrollgruppen och 13 procent i referensgruppen.

Även om Regber säger att hon vill tona ned jämförelsen med kontrollgruppen som endast består av 20 barn så tar hon resultatet på allvar särskilt när hon jämför med att 13 procent i referensgruppen svarat ja på frågan om läs- och skrivsvårigheter.

- Jag tror inte att 22 procent är osant, resultatet styrks också i mitt kliniska arbete, säger Regber.

Hon hoppas kunna utveckla studien så att den att framöver omfattar 120-130 barn.