Var femte tioåring har en låtsaskompis

Ny forskning: "Barn med låtsaskompisar är mer kreativa”

RELATIONER

LUND

Mer än vartannat av alla barn har eller har haft en låtsaskompis. Ända upp i tioårsåldern fortsätter vart femte barn att umgås med påhittade vänner.

Eva Hoff har i en avhandling i psykologi vid Lunds universitet undersökt kreativitet, fantasi och självbild hos tioåringar.

Tioårsåldern är en ganska outforskad period i ett barns liv eftersom den brukar anses som en problemfri mellanålder.

- Många vuxna och även forskare blir förvånade över att det är så vanligt med låtsaskompisar i den åldern, säger Eva Hoff.

Enligt henne kan dessa låtsasvänner vara allt från pysslingar och vilda djur till jämngamla barn. Låtsaskompisarna kan ha många funktioner. De uppfinns bland annat som tröst, sällskap, motivation, självreglering eller helt enkelt för att sätta lite färg på tillvaron.

Sämre självbild

Genom att testa barnen med olika kreativitetstest har Eva Hoff kommit fram till att barn med låtsaskompisar ofta är mer kreativa än andra. Men hennes undersökningar visar också att barn med påhittade vänner många gånger har en sämre självbild än deras kompisar. De har färre vänner av kött och blod och det är inte ovanligt att de mår sämre psykiskt.

- Dessa barn verkar däremot kunna hantera sina sociala brister just tack vare sin kreativa förmåga, säger hon i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Men trots att barn med låtsaskompisar ofta har en sämre självbild finns det inga självklara samband mellan självbild och kreativitet. Självbilden byggs på barnets uppfattning om sitt psykiska självbefinnande, sina talanger och relationer till vänner och föräldrar.

Klassens ljus

Eva Hoff hade väntat sig att mer kreativa barn skulle ha en annan självbild än mindre kreativa, men hon fann inga skillnader. Det fanns ungefär lika många barn som beskrev sig som populära och psykiskt välmående som sådana som beskrev sig som ensamma och mindre välfungerande.

- Ett kreativt barn kan alltså både vara klassens ljus och en ensamvarg, säger Eva Hoff.

Hon menar att kreativitetsbegreppet är komplext och att det därför blir mer användbart om man skiljer mellan introverta och extroverta kreativa personligheter.

TT