Graviditetspenning kan bli möjlig

I dag måste många kvinnor sjukskrivas mot slutet av graviditeten

RELATIONER

Riksförsäkringsverket (RFV) vill slopa dagens system med att gravida kan få havandeskapspenning, föräldrapenning eller sjukpenning i slutet av graviditeten.

I stället vill verket att det införs en generell graviditetspenning.

Alternativet är, enligt avdelningschef Stig Orustfjord vid RFV, att ändra reglerna så att gravida kvinnor behandlas lika oavsett var de bor i landet.

I dag finns det stora regionala variationer när till exempel gäller sjukskrivning av gravida kvinnor.

I vissa delar av Sverige har läkare och försäkringskassor en restriktiv inställning till att gravida sjukskrivs i slutet av graviditeten, i andra delar är inställning mer generös.

– En graviditetspenning skulle innebära att vi fick ett mer enhetligt system. Dessutom skulle försäkringskassornas personal slippa administrera gravida kvinnor för att i stället kunna arbeta mer med ''vanliga'' sjukskrivna, säger Stig Orustfjord.

Ann-Eva Askensten, chef för enheten för barn- och familj på RFV, säger att cirka tre fjärdedelar av alla gravida har haft sjukpenning, föräldrapenning eller havandeskapspenning någon gång under de tre sista graviditetsmånaderna.

– En lösning är att erbjuda ett mer generellt stöd till gravida kvinnor under den sista eller de sista månaderna av graviditeten. Denna skulle gälla 30-60 dagar i slutet av graviditeten och dagarna skulle inte gå att spara till efter barnets födelse.

Enligt Ann-Eva Askensten skulle en generell graviditetspenning kosta ungefär 150 miljoner kronor mer per år än dagens system.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM