Fira familjen på Internationella familjedagen

FN planerar för alla typer av familjer

RELATIONER

Över en fjärdedel av alla 17-åringar i Sverige har idag separerade föräldrar.

Det är under de senaste 15 åren som de nya familjerna definitivt tagit plats i samhället.

Idag den 15 maj är det FN:s internationella familjedag och det gamla begreppet kärnfamilj i betydelsen mamma, pappa, barn börjar bli omodernt.

Foto: arkivbild
Familjen har ändrats sedan 1950-talet.

Visst är den vanligaste familjen fortfarande mamma, pappa och två barn.

Men så många lever nu i andra sorters familjer att betydelsen vi fortfarande lägger i ”kärnfamilj” kan kännas diskriminerande och ohanterligt.

Ensamstående med barn är naturligtvis också familj, liksom styvfamiljer, homofamiljer, sambor och särbor.

1994 utnämndes av FN till det internationella familjeåret och sedan dess är dagens datum, 15 maj, internationella familjedagen.

FN planerar för alla typer av familjer

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, påpekar själv att de så kallade nya familjerna är så många att politikerna måste planera för dem.

Han skriver i ett budskap från FN idag att när familjefrågor får särskild uppmärksamhet i den politiska beslutsprocessen innebär det bland annat att man tar hänsyn till förändringar i familjestrukturer.

- Syftet är att öka medvetenheten om familjefrågor och förbättra länders institutionella kapacitet att hantera viktiga familjerelaterade problem med vittomspännande handlingsprogram, säger han i det budskap han skickat ut via FN.

Sedan 1960-talet har separationer blivit allt vanligare i Sverige, enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån. De senaste sju åren har de stabiliserats på dryga

21 000 om året.

25 procent har skilda föräldrar

25 procent av alla 17-åringar har separerade föräldrar idag.

Mellan 1976 och 1985 var de bara 15 procent.

SCB kan bara föra statistik över de styvfamiljer där föräldrarna får gemensamma barn.

Men även om bara tre fjärdedelar av alla barn bor med båda sina biologiska föräldrar så har 88 procent ”tillgång” till båda föräldrarna, det vill säga de har gemensam vårdnad.

Umgänget mellan separerade föräldrar med barn har blivit mindre dramatiskt än tidigare, det visar statistiken.

Gemensam vårdnad blir vanligare. Under den korta tid, från 1998, som SCB haft tillgång till vårdnadsstatistik har andelen ökat. Det är framförallt bland sambor och ensamstående som den gemensamma vårdnaden blir vanligare.

Gemensam vårdnad vanligare

Och att barnen bor växelvis med båda föräldrarna är också allt vanligare. Sedan slutet av 90-talet har det ökat från 4procent av alla barn till 17 procent.

Även i andra fall träffar separerade föräldrar sitt barn allt oftare.

1992/93 hade en femtedel av alla barn ingen kontakt alls med den frånlevande föräldern. Motsvarande andel var 13 procent åren 2000/2001.

Hälften av de separerade förskolebarnen träffar den ”andre föräldern” minst en gång i veckan.

Simone Söderhjelm