Arga barn blir hjärtsjuka vuxna

Psykologen: Det är viktigt att föräldrar är uppmärksamma

RELATIONER

Aggressiva barn löper tre gånger så stor risk att utveckla hjärtkärlsjukdomar jämfört med andra barn enligt en ny studie.

Foto: GETTY IMAGES / PRB
134 barn fick genomföra ett aggressivitetstest.

Studien utfördes av forskare från universitet i Pittsburgh och Helsingfors. 134 barn i åldrarna åtta till tio och 15 till 17 fick genomföra ett aggressivitetstest. Dels fick de svara på frågor och dels tittade forskarna på om de reagerade aggressivt när de till exempel blev avbrutna. Deras blodtryck mättes också. Samma test gjordes sedan tre år senare.

De barn som fick höga poäng i aggressivitetstestet hade i större utsträckning drabbats av fetma, högt blodtryck och insulinresistens, faktorer som kan leda till hjärtsjukdomar och diabetes. de löpte tre gånger så stor risk jämfört med de barn som ansågs lugna och glada och fick låga poäng på testet.

Ökad stress

– Föräldrar ska ha koll på vad deras barn äter och hur mycket de motionerar, men det är också viktigt att uppmärksamma de psykologiska faktorerna och behandla dem tidigt, säger Kristen Salomon, psykolog på University of South Florida till New Scientist.

Enligt Salmon reagerar aggressiva personer mer på stress vilket ökar kortisolnivåerna i kroppen. Kortisol påverkar i sin tur insulinresistansen, vilket kan vara en förklaring till resultatet av studien.

Lotta Zachrisson