Många kvinnor får inte föda hemma

Barnmorskan: Ingen har frågat kvinnorna vad de vill

RELATIONER

I dag får en av tusen kvinnor föda i hemmet. En färsk studie visar att tio gånger fler skulle vilja ha förlossningen hemma.

– Besluten om vård tas av politiker, men ingen har tidigare frågat kvinnorna vad de vill, säger barnmorskan Ingegerd Hildingsson, en av medarbetarna bakom studien.

Studien genomfördes mellan 1999 och 2001 och är den första rikstäckande i sitt slag. Drygt 3000 kvinnor fick svara på samma frågor vid tre tillfällen, tidigt under graviditeten, två månader samt ett år efter förlossningen. Ungefär en procent av kvinnorna svarade vid alla tre tillfällena att de var intresserade av att föda hemma, men i dag sker bara 0,1 procent av förlossningarna där.

De som föder hemma i dag får själva ordna en barnmorska som ställer upp. Ingegerd Hildingsson påpekar att möjligheterna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

– I Stockholm kan en kvinna få förlossningen hemma betald medan kvinnor i andra delar av Sverige måste stå för kostnaden själva, säger hon.

Förlossning – något naturligt

I Stockholm, på Södersjukhuset, finns även landets enda ABC-vårdsavdelning. Enligt Hildingsson är det ett mellanting mellan att föda hemma och på sjukhus. Avdelningen eftersträvar en naturligare inställning till förlossningen med mindre bedövning och inte så mycket medicinsk teknik.

– I studien var åtta procent av kvinnorna intresserade av ABC-vård. Det skulle behövas en avdelning på de 20 största sjukhusen i Sverige för att tillgodose behovet, säger Hildingsson.

Enligt Hildingsson är det inte en kostnadsfråga utan bristen beror mer på att ingen tidigare har frågat kvinnorna.

– I England och Australien där liknande studier har gjorts är antalet hemförlossningar betydligt fler, säger hon.

Studien presenterades på vårdstämman 15 maj.

Lotta Zachrisson

ARTIKELN HANDLAR OM