Gravid diabetiker? Ät vitaminer

Gravida diabetiker

RELATIONER

bör äta multivitaminer.

Det minskar risken för missbildningar på barnet.

Uppmaningen kommer från forskare i Atlanta, USA, som samlat fakta kring 3 278 barn som fötts med någon missbildning som kunde kopplas till moderns diabetes.

Barnen jämfördes med nästan lika många som fötts utan missbildningar.

Det var fyra gånger vanligare att mammor som inte åt multivitaminer födde ett missbildat barn jämfört med de diabetiker som hade fått vitaminer.

Caroline Hougner