Hälsokontroller för barn slopas

Landstingen är tvungna att spara

RELATIONER

STOCKHOLM

Besparingar gör att barnavårdscentraler på flera håll i landet slopar viktiga kontroller av barnets utveckling. Många sjuksköterskor har också ansvar för fler barn än rekommenderat.

Sedan 1937 följer den svenska barnhälsovården ett nationellt program med principen att hälsovården ska vara likvärdig för alla barn. I basprogrammet finns angivit när och hur ofta barnet bör komma på kontroll på barnavårdscentralen (BVC). Varje BVC-sjuksköterska bör inte ha fler än 400 barn inskrivna, varav 50-60 nyfödda.

Men en enkät som tidningen Landstingsvärlden gjort bland landets barnhälsovårdsöverläkare visar att det råder stora skillnader i landet.

Hinner inte med hembesök

I fem landsting, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten, uppger barnhälsovårdsöverläkarna att barnavårdscentralerna inte följer basprogrammets rekommendation om hälsokontroller. Till exempel har barnhälsovården i flera områden slutat med 18-månaderskontrollen hos läkare och i Västra Götaland har flera BVC-mottagningar slopat 3-års kontrollen med språktest. Som skäl anges läkarbrist eller besparingar, skriver Landstingsvärlden.

I stället för de rekommenderade 400 barnen har sjuksköterskor på vissa BVC mer än det dubbla. Följden blir bland annat att sjuksköterskorna inte hinner med att göra hembesök hos nyfödda.

Bemanningen varierar också stort mellan olika barnhälsovårdsenheter. I Örebro finns till exempel både en barnhälsovårdsöverläkare, en samordnande sjuksköterska, en sekreterare och en samordnande barnhälsovårdspsykolog. I Halland, som till befolkningen är ungefär lika stort, finns bara en barnhälsovårdsöverläkare på halvtid, skriver tidningen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM