Vet du vad dina barn gör på nätet?

Ny undersökning visar att föräldrar har dålig koll vad barnen gör på internet

RELATIONER

STOCKHOLM

Föräldrar tycks ha dålig koll på vad deras barn gör på internet, enligt en stor studie.

– Lite bättre verklighetsuppfattning skulle alla föräldrar – och barn – må bra av, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef vid Våldsskildringsrådet.

Foto: Katrin Jakobsen
Barn lever sitt eget liv på nätet, visar undersökningen.

Studien är en del av EU-projektet SAFT vars syfte är att göra internet till en säkrare plats för barn och ungdomar.

Totalt har 4 700 barn mellan 9 och 16 år i fem länder - Sverige, Norge, Danmark, Island och Irland - svarat på frågor om när, var och hur de använder internet. Tidigare har ett stort antal föräldrar intervjuats.

Svaren visar att det finns ett stort glapp mellan vad barnen faktiskt gör och vad föräldrarna tror att de gör. Medan 80 procent av föräldrarna säger att de brukar sitta tillsammans med sitt barn framför datorn, svarar 70 procent av barnen att de aldrig har sällskap av mamma eller pappa.

– Barnen är ute på områden som föräldrarna är väldigt okunniga om, inte minst när det gäller pornografi, säger Ann Katrin Agebäck.

Samtidigt som svenska föräldrar oroade sig mest för att barnen besöker pornografiska webbsidor trodde få att deras barn gjorde det. Den uppföljande barnenkäten visar att sju av tio av dem som är över 15 år har mött pornografi på nätet.

– Jag tycker inte att man ska väcka oro hos föräldrar men däremot intresse och engagemang. Man måste som förälder inse att barnen lever en stor del av livet på nätet och där händer saker som föräldrarna inte känner till - även om man är en van internetanvändare på jobbet, säger Ann Katrin Agebäck.

Studien visar också att nio av tio svenska tonåringar chattar. Av dessa har var fjärde träffat någon i verkligheten som de först haft kontakt med via nätet. Oftast sker mötet i sällskap med en kompis men var tionde svarar att de varit ensamma när de träffat en chattkontakt första gången.

Barns internet- användning

De populäraste aktiviteterna på internet bland svenska pojkar och flickor

TT