EKG gör förlossningen säkrare

Ny avhandling: EKG på foster halverar antalet nyfödda med syrebrist

RELATIONER

LUND (TT)

Att mäta fostrets EKG kan halvera antalet barn som föds med syrebrist och dessutom minska antalet förlossningar med tång, sugklocka och kejsarsnitt.

Nästan 5 000 riskförlossningar, sådana där barnmorskan redan i förväg vet att det kan bli svårt, har studerats av gynekologen och forskaren Isis Amer-Wåhlin vid Universitetssjukhuset i Lund.

Hon påpekar också att av alla de förlossningar som verkar normala när mamman kommer till sjukhuset förvandlas runt 30 procent till riskförlossningar.

Det är rutin att alltid mäta fostrets hjärtrytm via ett band runt mammans mage. Vid riskförlossningar fästs även en liten metallspiral, en så kallad skalpelektrod, på barnets huvud för att göra hjärtsignalerna tydligare.

- Men det allra bästa och säkraste är att mäta fostrets EKG, konstaterar Amer-Wåhlin.

Mer information

Hennes studie visar att antalet barn födda med syrebrist var 54 procent lägre i den grupp som fick foster-EKG. Samtidigt var antalet kejsarsnitt och förlossningar med sugklocka eller tång 19 procent lägre i den gruppen.

Ett foster-EKG visar inte bara barnets puls utan ger betydligt mer information, bland annat om hur barnet kan väntas klara förlossningen.

Även vid foster-EKG fästs den lilla elektroden i barnets huvud och en annan elektrod klistras fast på mammans lår. Informationen analyseras av en dator och fram tonar ett tolkat EKG.

Apparaturen kostar runt 200 000 kronor.

- Men den finns än så länge bara vid större sjukhus i södra Sverige, som längst norrut i Uppsala och i Stockholm bara vid Danderyds sjukhus, säger Amer-Wåhlin.

Inte bara pengar

Hon tror inte att det enbart handlar om pengar om metoden saknas vid en förlossningsklinik.

- Förlossningsvård är lite speciell med en högteknologisk intensivvård samtidigt som vi strävar efter att behålla det naturliga.

De 200 000 kronorna har annars tjänats in efter mindre än två år genom de färre kejsarsnitten och att färre barn kräver neonatalvård.

Amer-Wåhlin gjorde sin studie vid Östra sjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Universitetssjukhuset i Lund från hösten 1998 till sommaren 2000.

Den 24 maj försvarar hon sin avhandling i Lund.

Britt Ledberg/TT