ADHD-barn får vänta länge på behandling

Kötiden är minst ett år för att få diagnosen ställd

RELATIONER

Många barn som har ADHD får inte hjälp i tid. Speciellt i storstäderna är köerna långa. Ofta tar det mer än ett år att få diagnosen och rätt behandling.

– Det betyder dels att problemen ofta ökar så att de blir svårare att behandla, säger Gunilla Thernlund, överläkare vid barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund till Ekot.

Barnen som inte får rätt hjälp kan få problem i skolan och med kompisar eftersom deras beteende är annorlunda och kan uppfattas som störande. Rätt behandling skulle kunna ändra på det menar, Gunilla Thernlund.

– När vi sätter in adekvat behandling är det som att vända på en hand. Barn som tidigare inte fungerat kan gå i skolan, få kamrater och börja läsa och skriva, säger hon.

Skillnader i landet

Köerna skylls ofta på bristande resurser, men det kan finnas andra orsaker också. Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. Vissa landsting har ingen kö alls. I Uppsala, Örebro och Jönköping får barnen hjälp direkt i skolan och behöver inte att alltid uppsöka en klinik.

Lotta Zachrisson