Så har den lilla molekylen revolutionerat vetenskapen

Nya mediciner

RELATIONER

Nödvändiga proteiner kan enkelt och billigt framställas när man känner till dess genetiska kod. Ett exempel är insulin, ett protein som diabetiker saknar.

Med hjälp av genteknik stoppas genen för insulinet in i en bakterie som då programmeras att börja tillverka ämnet. (Tidigare utvanns insulin ur grisens

bukspottkörtel.)

Ställa diagnoser

Sjukdomar som tidigare var svåra att diagnostisera, kan man nu hitta genom att titta direkt på generna. Ärftliga sjukdomar kan upptäckas i ett tidigare stadium och förebyggas. Några exempel är bröstcancer och blodbristsjukdomar.

Huntingtons sjukdom kan också upptäckas tidigt, men det finns ännu inget bra botemedel.

Genterapi

Genetiska sjukdomar kan behandlas genom att fräscha gener stoppas in i

vävnaden. Frisk arvsmassa ersätter skadad arvsmassa hos en patient. Framför allt handlar det om sjukdomar som beror på att en enda gen är förstörd, till exempel blödarsjuka och cystisk fibros. Trots några bakslag är forskningen på frammarsch.

Provrörsbefruktning

Barnlösa par kan få hjälp med befruktningen. Flera ägg tas ut och behandlas med spermier. Om det finns risk för en svår sjukdom kan en genanalys göras och bara garanterat friska embryon stoppas tillbaka i livmodern för fortsatt graviditet.

Kloning

Fåret Dolly var det första däggdjur som klonades 1996. Generna från en vuxen

individ stoppades in i ett befruktat ägg (som tömts på sina gener). Ägget stoppades tillbaka i fårtackan, som födde den klonade Dolly, som dog i februari.

Experimentet visade att kloning är möjlig. Sedan dess har andra djur klonats.

Kloning av människor är förbjudet. Foto: AP

Kriminologi

I slutet av 1980-talet började DNA-analys bli vanligt för att lösa kriminalgåtor. I dag räcker det med ett hårstrå eller ett suddigt fingeravtryck för att göra en analys.

Metoden har använts på den 5 000 år gamla ismannen Ötzi och på den ryska tsarfamiljen Romanov. I Sverige har det bevisats att biskopen Dick Helander, som anklagades för förtal med anonyma brev på 1950-talet, var oskyldig.

- DNA-analysen visade att det i alla fall inte var han som slickat igen kuverten, säger Marie Allen, forskare i rättsgenetik vid Uppsala universitet.

Hon ska nu undersöka kranier som sägs tillhöra Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina.

Så här funkar dina gener

I varje cell i din kropp finns två meter DNA - identiskt i alla celler. Där finns all genetisk information om dig.

Generna är ritningar för att tillverka olika proteiner. Den genetiska koden utgörs av kvävebaser (A, C, T, och G). Grupperade tre och tre motsvarar de olika byggstenar till proteiner.

Vi har omkring 30 000 gener, en tredjedel så många som man tidigare trodde. Det visar den stora kartläggningen av människans gener som presenterades år 2000 i det stora Hugo-projektet.

Nu återstår det tunga arbetet att lista ut vad de olika generna gör. Några gener

är redan identifierade. De som tydligt orsakar en sjukdom om de förstörs är lättast att hitta.