Barn får astma av kiss i pool

RELATIONER
Foto: AP
SKADLIGT LÄCKAGE Det gäller att hålla tätt i simbasängen. Ny forskning visar att urin och klor ger lungskador.

Klor i simhallar kan orsaka lungproblem hos barn.

När kloret reagerar med urin och svett i vattnet skapas en farlig gas, trikloramin, som kan skada vävnader långt ned i lungorna.

Forskare tror nu att detta också kan vara en av förklaringarna till de dramatiskt ökande fallen av astma hos barn.

Till och med att sitta intill en bassäng kan vara skadligt.

Skadorna av trikloramin liknar dem som uppstår vid rökning.

Larmet kommer efter att belgiska forskare vid det katolska universitetet i Louvain i Bryssel undersökt 2 000 barn.

Barn som regelbundet besökte simhallar, varje vecka eller var 14:e dag, hade i betydligt högre grad skador på sina lungor jämfört med andra barn.Resultaten har publicerats i tidskriften Occupational and enviromental medicine.

Leif Kasvi