Rik och berömd är receptet för barnen

RELATIONER

LONDON

Britter tycker att Ozzy Osbourne är en bättre pappa än Tony Blair.

Och Madonna är en bättre mamma än premiärministerns fru Cherie Blair.

Om barnet självt får välja blir Ozzy Osborne deras pappa hellre än Tony Blair.

Nyligen berättade tidningen FQ att vart femte barn i Storbritannien öns-kade att ha David Beckham som pappa.

I en annan undersökning kommer han också högt upp på "pappa-toppen".

En slutsats man kan dra är att favoritföräldrarna är både rika och berömda.

Bästa pappan

Bästa mamman

Leif Kasvi