Fetma ökar risken för missbildade barn

Tjocka gravida föder dubbelt så ofta barn med missbildat hjärta

RELATIONER

Kvinnor som är feta när de är gravida löper större risk att föda barn med missbildningar enligt en ny amerikansk studie.

Forskare vid Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta, USA, undersökte om det finns något samband mellan övervikt hos gravida och missbildningar hos barnen. De upptäckte att kvinnor som räknas som feta, dvs har ett BMI över 30, löper 3,5 gånger större risk att föda barn med icke sammanvuxen ryggrad och fördubblad risk att få barn med missbildningar på hjärtat. Det är också vanligare att samma barn har flera missbildningar samtidigt om mamman är fet jämfört med om hon är normalviktig skriver Dagens Medicin.

Även kvinnor som har ett BMI mellan 25 och 30 och alltså är överviktiga men inte feta, fick oftare missbildade barn.

Studien är publicerad i amerikanska tidskriften Pediatrics.

Lotta Zachrisson