Nu blir det fler pappadagar

- och bonus till alla par som delar lika på föräldra-ledigheten

RELATIONER

Högre ersättning om mamma och pappa delar mer på föräldraledigheten och fler gemensamma dagar hemma med barnet - det är några alternativ som barn- och familjeminister Berit Andnor funderar över.

För en tid sedan tvingades regeringen skjuta upp sitt vallöfte om höjda ersättningstak i sjuk- och föräldraförsäkringen.

Men nu ska regeringen tillsätta en utredning med uppgift att ta fram konkreta förslag till hur fler pappor ska förmås att stanna hemma med sina barn, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt tidningen är Berit Andnors inställning morot i stället för piska. Småbarnsföräldrar ska genom högre ersättning stimuleras att i större utsträckning dela på föräldraledigheten.

En rapport från finansdepartementet som kom i april föreslår att mamma och pappa får fler dagar tillsammans med den nyfödda. I dag har den nyblivne pappan rätt att ta ut tio dagar i samband med barnets födelse.

- Jag är positiv till att titta på det. Nu har vi de där tio dagarna i början, det kanske finns anledning att fundera på om de ska vara fler, säger Andnor till tidningen.

Det är en inställning som delas av samarbetspartierna v och mp.

Barn- och familjeministern kan också tänka sig att gå vidare på Riksförsäkringsverkets förslag om att införa en graviditetspeng som kan tas ut i slutet av graviditeten.

TT