Visst blir mannen med barn

Forskare har kartlagt hormonerna som gör honom till en bättre pappa

Foto: Peter Widing
Stefan Persson kände direkt en stark beskyddarinstinkt när lilla Edith, 3 månader, föddes. - Men det är svårt att veta om det är hormoner som är orsaken eller om det är en känslomässig förändring som beror på att något omvälvande sker i livet, säger han.
RELATIONER

Han blir också "gravid".

När kvinnan ska ha barn händer det saker i kroppen inför mammarollen.

Men hormonerna bubblar även hos mannen - för att göra honom till en bättre pappa.

Många män blir "sympatigravida" när deras kvinnor är med barn. Viktökning, illamående och sömnbesvär är kända symtom.

Men den blivande pappan genomgår inte bara en känslomässig förändring utan även en biologisk.

Forskare i Kanada har upptäckt att mannens hormonsystem ändras veckorna kring barnets födsel. Liksom hennes.

När en kvinna blir gravid händer det saker i kroppen. Hon ska förberedas för mammarollen, både fysiskt och psykiskt. En mängd nya hormoner bildas och hennes band till det hjälplösa lilla barnet stärks. Hon blir inställd på vårdande och omhändertagande.

Något liknande händer pappan.

"Dramatisk ökning"

De kanadensiska forskarna har mätt halten av några viktiga hormoner i blodet hos blivande pappor:

Prolaktin. Ett ämne som produceras i hjärnan hos gravida och stimulerar produktionen av bröstmjölk. Hos vissa däggdjur och fåglar är prolaktin också känt för att öka mammans vårdande beteende.

Kortisol. Ett stresshormon som bildas gradvis hos gravida och gör det lättare för mamman att känna igen doften från barnet och reagera på dess behov. Ämnet ses ofta som ett mått på mammans band till sin nyfödda baby.

- Vi ser en dramatisk ökning av prolaktin och kortisol hos pappan före födseln, och en lägre halt testosteron efter födseln, säger Katherine Wynne-Edwards till Aftonbladet.

Hon är professor i biologi vid Queensuniversitetet i Kanada och har tillsammans med kollegan Anne Storey, professor i psykologi, tagit blodprov på 34 par under och efter graviditeten.

Tre veckor innan barnet föds är prolaktinnivån 30 procent högre än normalt - hos mannen.

Samtidigt fördubblas mängden kortisol i blodet hos den blivande pappan.

- Hormonerna gör det antagligen lättare att bli en bra pappa, säger Katherine Wynne-Edwards.

Kände beskyddarinstinkt

Stefan Persson, 32, i Stockholm blev pappa till Edith för 12 veckor sedan.

- Jag kände en väldig beskyddarinstinkt till henne när hon hade fötts. Känslan av att det var ett stort ansvar växte inför förlossningen och strax efter, säger han.

- Men det är svårt att veta om det är hormoner som är orsaken eller om det är en känslomässig förändring som beror på att något omvälvande sker i livet.

Det går inte att ge någon en spruta med hormoner för att framkalla "faderskänslor".

- Det är många olika omgivningsfaktorer som påverkar mannens beteende, till exempel pappaledighet eller kvinnans förändrade sexlust, säger Katherine Wynne-Edwards.

I kanadensarnas studie fick paren svara på frågor om hur pappan mådde. De som rapporterade om "graviditetssymtom" var också de som hade högst halt av omsorgshormonerna. När barnet väl var fött minskade mängden testosteron hos pappan under några veckor, med så mycket som 33 procent.

Blir mindre aggressiv

Det manliga könshormonet är förknippat med aggressivitet och utåtagerande. En lägre halt ger helt enkelt ett mildare beteende. Männen blir mindre våldsamma. Och mindre intresserade av andra kvinnor.

Det är lätt att se en evolutionär förklaring. Naturen har sett till att mannen blir mer benägen att skydda mor och barn från skador och sjukdomar när de behöver det som bäst. Hos de flesta djurarter är hannen snällare i närvaro av ungar - de kan ju vara hans egna.

Gabriel Fried, professor på kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm, tycker att forskningen är intressant, även om han själv inte sett män lida av skengraviditet på sin klinik.

- Men det kanske är vanligare än man tror. Alla pappor få ju bli mer eller mindre vårdande...

Det finns ett överlevnadsvärde i att hannen kan ta hand om barnen, säger Gabriel Fried.

Hos kvinnan sätts hormonproduktionen i gång av det växande fostret.

Frågan är vad som är strömbrytaren för hormonförändringarna hos mannen.

- Vi vet inte, men feromoner är en möjlighet, säger Katherine Wynne-Edwards.

Signalerar sexlust

Feromoner är en slags luktlösa "luktmolekyler" som borrar sig in i näsan och binder till receptorer och orsakar en kaskad av reaktioner i hjärnan. Till exempel hormonproduktionen. Omedvetet, eftersom de saknar lukt.

Feromoner är välkända hos många djur som ett ämne som signalerar om könsmognad och sexlust.

De upptäcktes först hos fjärilar, men är fortfarande omdiskuterat hos människan. Ändå tror många forskare att mänskliga feromoner utsöndras med svetten och signalerar om bland annat ägglossning. Det är orsaken till att kvinnor som lever nära varandra under en period snart synkroniserar sin menstruation. Och att män känner på sig när deras kvinnor är som mest fertila. Sexlusten ökar omedvetet.

Det är alltså antagligen så mannens hormonsystem påverkas när han ska bli pappa.

Men det konstiga är att mannens hormonproduktion inte följer kvinnans. Det är alltså inte bara frågan om en avspegling, utan om ett eget system som sätter i gång. Det talar emot teorin om feromoner från kvinnan som strömbrytare.

- Men hennes hormonförändringar är oerhört komplexa och mycket kraftigare än hans, så det kan ändå vara feromonerna som styr, menar Katherine Wynne-Edwards.

Babyvåg över Sverige

Just nu sveper en babyvåg över Sverige. Förra året föddes 95 815 barn, nästan 8 000 fler än 1999. I år lär det blir fler - minst 96 000 mammor och lika många pappor - med bubblande hormoner.

Så blir männen skengravida

Hormonerna som styr graviditeten

Fungerar som kroppens nycklar

Eva Barkeman