Gravida kvinnor dricker allt mer alkohol

RELATIONER

Det blir allt vanligare att gravida kvinnor dricker alkohol under graviditeten. Nästan var femte kvinna som skrivs in vid mödravårdscentralerna i Stockholm dricker så mycket att hon klassas som riskkonsument och enbart fem procent av de blivande mammorna avhåller sig helt från alkohol.

Siffrorna presenteras i en kommande rapport till socialdepartementets alkoholkommitté och bygger på en undersökning som gjorts av de kvinnor som skrivit in sig på mödravårdscentralerna i Stockholmsområdet.

- Vi är väldigt bekymrade, det är en tydlig trend att alkoholkonsumtionen ökar och Stockholm brukar gå före resten av landet, säger Marcus Heilig, klinikchef vid Beroendecentrum Syd och en av författarna till rapporten.

Han anser att man har all anledning att tro att vi kommer att dricka allt mer alkohol de kommande åren.

Idag säger ca 30 procent av kvinnorna att de använt alkohol någon gång under graviditeten och hela sex procent dricker regelbundet minst två gånger i månaden. Endast fem procent av de gravida är idag nykterister vid sin första kontakt med mödravårdscentralen mot tio procent för fem år sedan.

En av anledningarna till den ökade alkoholkonsumtionen tror forskarna bakom rapporten, Markus Heilig, Mona Göransson och Åsa Magnusson, är att barnmorskorna är osäkra på hur de ska ta upp alkoholbruket med de blivande mammorna.

- Trycket blir allt större på barnmorskorna. Förstföderskorna är äldre idag och steget är större att ifrågasätta en vuxen kvinnas alkoholkonsumtion som utvecklats under lång tid än en ung persons, säger Heilig.

Oftast har barnmorskorna kunskapen och vet vad som gäller men de tar inte upp det, hävdar Heilig. Han anser att man måste satsa på hälsoinformation på bred front till de gravida och följa upp med nya undersökningar.

På Alkoholkommittén medger man att man varit dåliga med information.

- Vi har tappat frågan och det innebär att kunskapen om vikten av nolltolerans verkar ha försvunnit, säger Karin Rågsjö på Alkoholkommittén.

Åsa Asplid