Här är namnen du får och inte får döpa ditt barn till

Namnparadoxer

RELATIONER

Folk heter faktiskt:

Man får inte heta: