Barnläkare ska göra hembesök igen

Föräldrar rasar mot barnsjukvården - men nu blir det bättre

RELATIONER

Barnsjukvården är i blåsväder igen. Urusel, tycker föräldrar i Stockholm som deltagit i en stor landstingsenkät. Men nu ska närsjukvården rustas upp och det finns planer på att återinföra jourläkarna som gör hembesök.

Fler barnläkare, kraftigt förbättrad primärvård för barn och en effektiv telefonrådgivning dygnet runt för föräldrar med sjuka barn.

Kraven kommer från ett antal barnfamiljer i Stockholm som har deltagit i en stor enkätundersökning inom ramen för Stockholms läns landstings medicinska program för barnsjukvården.

1 500 barnfamiljer har ombetts svara på 250 frågor om hur de tycker vården fungerar när barnen blivit sjuka.

Svaren har inte varit nådiga, enligt civilekonomen och barnsjukvårdens föräldrarepresentant, Viveka Wikström, som satt samman frågeformuläret.

12 timmars väntan

- Så gott som alla upplever att tillgängligheten är under all kritik, säger hon till TT. Barnläkarna på vårdcentralerna håller på att helt försvinna och det är nästan omöjligt att nå någon sjukvårdskunnig per telefon.

- Följden blir att föräldrarna tvingas åka till akuten med den krassliga ungen även om det inte är något särskilt allvarligt.

- Då kan det kan bli som på Astrid Lindgrens barnsjukhus - att du får vänta i upp till 12 timmar.

- Ett otroligt resursslöseri, särskilt som 80 procent får åka hem igen. Så om närsjukvården varit mer tillgänglig och kompetent hade föräldrarna, enligt sina enkätsvar, vänt sig dit i första hand.

Familjerna vittnar också om att barn, som behöver opereras, men där det inte är akut, får vänta i månader och upp till ett år på ingreppet.

- Personalbristen på sjukhusen gör dessutom att allt mer ansvar läggs på föräldrarna som får vaka och mata och även ge medicin trots att de saknar nödvändig kompetens, påpekar Viveka Wikström.

Total översyn

- Vi beställde den här enkäten därför att vi vet att barnsjukvården inte fungerar till alla delar, kommenterar Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län.

- Jag har haft småbarn själv och jag vet att de absolut viktigaste områdena är tillgängligheten och tryggheten i vården.

Stockholms läns landsting håller därför på att se över hela närsjukvården för att, som Inger Ros uttrycker det, ''det är helt oacceptabelt att man inte ska kunna ringa eller få träffa en läkare när man har behov av det''.

Ett led i detta är att återinföra jourläkarbilarna och hembesöken som av besparingsskäl försvann för många år sedan.

- Det tror jag vore en mycket bra lösning för barnfamiljer och gamla människor, säger Inger Ros.

Lotta Welinder/TT

ARTIKELN HANDLAR OM