Provrörsbarn kan få missbildning

Svensk läkare: Studien är inte tillförlitlig

1 av 2 | Foto: getty images <br />
sköra barn En nny studie visar att provrörsbarn drabbas oftare av missbildningar.
RELATIONER

Barn som kommit till genom provrörsbefuktning och ICSI, en metod där man injicerar en spermie direkt in i ägget, löper större risk att drabbas av missbildningar i könsorgan och urinvägar än andra barn, skriver Läkartidningen.

Det visar den hittills största uppföljningen av provrörsbarn, som presenterades vid det Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktions årsmöte i Madrid i juli.

I studien ingick 1 500 barn i femårsåldern där en tredjedel naturligt tillkomna barn. En tredjedel hade tillkommit genom ICSI och lika många genom vanlig provrörsbefruktning.

”Studien för liten”

Syftet var att se om det fanns skillnader i IQ mellan de olika grupperna. Men inga sådana skillnader kunde uppvisas.

Däremot hade 6,2 procent av barnen som kommit till genom ICSI missbildningar. Bland barnen som kommit till genom naturlig befruktning hade 2,4 procent missbildningar.

- Det var framför allt hos pojkarna som missbildningar förekom. Eftersom ICSI-tekninken tillåter män med sämre kvalitet på spermier att bli pappa, kan en förklaring vara ärftliga faktorer, säger professor Christina Bergh, avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgenska universitetssjukhuset i Göteborg, till Läkartidningen.

Hon menar dock att studien var för liten för att man ska kunna dra några säkra slutsatser.

Tidigare artiklar

aftonbladet.se