Läkare varnar för täta graviditeter

Fördubblar risken för förtidiga förlossningar och dödsfall

RELATIONER

Ha inte så bråttom med att skaffa ett till barn efter en förlossning.

Den uppmaningen riktar nu brittiska läkare till kvinnor sedan en studie visat att täta graviditeter ökar risken för bland annat förtidiga förlossningar och dödsfall.

Foto: Per Björn
ansträngande Låt kroppen återhämta sig mellan förlossningarna, manar brittiska läkare.

Forskare vid Camebridge i England har studerat 89.000 kvinnor under deras andra graviditet.

I den undersökta gruppen hade var tjugonde kvinna blivit gravid på nytt inom ett halvår efter den första förlossningen. Forskarna fann att de större utsträckning drabbades av komplikationer.

”Låt kroppen återhämta sig”

Bland dem som snabbt blivit gravida igen var det dubbelt så vanligt med förtidiga förlossningar och underviktiga barn.

Andelen barn som dog inom 28 dagar efter födseln var även den dubbelt så hög.

Enligt läkarna är risken fortfarande liten, men man bör vara medveten om att den finns.

– Ett gott råd är att låta kroppen få lite mer tid att återhämta sig efter en förlossning innan du försöker igen, säger Bill Ledger, professor i obstretik och gynekologi vid Royal Hallamshire-sjukhuset i Sheffield, till BBC.

Tonåringar

Studien visade även att många av dem som hade täta graviditeter var tonåringar och kom från socialt utsatta grupper. Deras kunskap om – och tillgång till – preventivmedel var dålig.

Brittiska läkare efterlyser nu mer resurser till ungdomsmottagningarna.

– Regeringen måste ge mer pengar till vården av missgynnade. Det här är bara ytterligare ett exempel på när det går snett, säger Bill Ledger.

Anders Thoresson