Många väljer privata faderskapstester

Billigare och den andra föräldern behöver inte veta

RELATIONER

Varje år föds cirka 2.000 barn där föräldrarna är osäkra om faderskapet.

Många väljer privata alternativ för att ta reda på vem som egentligen är far till det lilla knytet i vaggan.

Det finns flera privata företag i Sverige som erbjuder faderskapstest till en billigare penning än Rättsmedicinalverkets (RMV:s) rättsgenetiska avdelning, som står för tester i statens regi. Haken är att privata tester inte håller som bevis i domstol.

Företaget Nordisk DNA-analys har funnits i två år och gör en handfull faderskapstester i veckan.

– En anledning till att folk väljer den privata vägen är att den andra föräldern inte behöver veta om att testet görs, säger Mirko Takac, delägare i företaget.

RMV kräver däremot ett godkännande från modern för att genomföra testet om barnet är minderårigt.

Prisskillnad

Linköpingsföretaget Dynamic Code är ett annat privat företag. Företaget slog upp portarna för faderskapstest i våras och gör nu flera tester i veckan.

De privata alternativen ligger dock i lä vad gäller antal tester. RMV testar årligen cirka 2.000 barn där det är osäkert om vem som är fadern. De flesta oklara faderskapsfall som anmäls till RMV går via kommunernas socialnämnder. Men också privatpersoner vänder sig hit och de får då betala 10.000 kronor för ett test. Motsvarande summa hos de privata företagen ligger runt 4.000 kronor.

Hos RMV görs faderskapstest genom blodprov eller munskrap. Svaret kommer inom tre veckor.

– Testerna är minst 99,9 procent säkra. De flesta är egentligen 99,99 procent säkra, säger Anita Stennek, biträdande avdelningschef på rättsgenetiska avdelningen, till TT.

Utredning för ogifta

Majoriteten av de som undersöks hos RMV är nyfödda barn. Vanligast är att en man testas och att denne faktiskt är fadern.

I Sverige måste alla nyblivna föräldrar som inte är gifta när barnet föds genomgå en faderskapsutredning. I de flesta fall räcker det med att de skriver under ett papper där pappan erkänner faderskapet.

DNA-teknik innebär att man studerar likheter och olikheter direkt i arvsmassan. Om DNA-mönstret mellan barnet och den förmodade pappan inte stämmer överens är chansen obefintlig att denne är far till barnet.

DNA är det genetiska material som finns i kroppens celler. Ett barn får hälften av sitt genetiska material från modern och hälften från fadern. Därför bär varje individ en alldeles egen DNA-uppsättning som inte liknar någon annans.

Fler artiklar

Från öronform til DNA

Metoder för att fastställa faderskap:

Malin Axelsson/ TT

ARTIKELN HANDLAR OM