När får papporna ta plats?

Terri Eriksson om män som bisittare i föräldravärlden

RELATIONER

This is a man’s world, råmar James Brown ur högtalarna, this is a man’s world. Yes, James, visst lever vi i mannens värld.

Möjligtvis kan man skönja en attitydförändrig vid horisonten. Idag är de flesta för kvinnliga chefer, med undantag av några få militanta sexister som det växer mossa på. Fast i praktiken innebär den positiva attityden ingenting. Kvinnor i chefspositioner är i stark minoritet. En trolig förklaring är motståndet att ta sig in – och släppas in – i ett manligt klimat. Det kan handla om något så enkelt som att besluts fattas och kontakter knyts på grabbarnas innebandy på fredagseftermiddagen. Att män är norm i ledarpositioner märks tydligt på kvinnliga chefers uttalanden: ”Jag har faktiskt blivit väl bemött, det är få som har kommenterat negativt att jag är kvinna.” Jo, tjena! Ibland är man tacksam för lite.

Samma fenomen råder i föräldravärlden. Alla tycker att män ska vara hemma mer med barnen. Fack, regering, försäkringskassa och småbarnsföräldrar är för. Med denna fantastiskt positiva inställning kan man tro att 100 procent av männen tar ut minst halva föräldraledigheten och jublande utför hämtningar och lämningar på dagis. Men fortfarande tar kvinnor ut 84 procent av föräldraledigheten och står för det mesta arbetet i form av dagiskontakter, klädinköp, matning, läggning och allt annat spännande.

Självklart kan man påstå det är för att män är slappa skitstövlar. Fast jag har svårt att tro att något gott kommer ut av denna förvånansvärt vanliga förklaringsmodell.

Det är inte alltid lätt att som pappa självklart kaxigt ta plats när barnmorskan talar över ens huvud och man inte får sova kvar med sin nya baby på BB. Signalerar detta att pappan är viktig?

Välj mellan följande svarsalternativ:

1) nej

x) absolut inte

2) njet.

Känner pappan sig stärkt i sin föräldraroll när brevlådan fylls av småbarnsreklam som vänder sig direkt till mamman och ignorerar att det finns en pappa med i bilden? Se ovanstående svarsalternativ. Fylls han av lust och inspiration när han bläddrar i föräldratidningarna, där de i bästa fall lite pliktskyldigt klämmer in några ljumma pappasidor? På de flesta dagis är det morsorna som kontaktas när barnet blir sjukt, det är de som får information om utflykter, konflikter och personalbyten.

Ingen ska förvånas att män inte är aktiva föräldrar så länge samhällsandan skriker ut att det är mamman som är Föräldern. Pappor är bara bisittare. This is a man’s world. Men det är långt kvar till pappornas värld.