Mindre smuts ska ge friskare barn

Se till att barnen tvättar händerna före och efter maten så blir de mindre sjuka

RELATIONER

STOCKHOLM

Barn ska bli friskare och slippa använda så mycket antibiotika genom att hygienen förbättras på daghemmen.

Det är i alla fall förhoppningen när smittskyddsläkare nu ska undersöka hygienen på 350 daghem i ett sjuttiotal kommuner.

Smittskyddsläkarna ska kartlägga skillnader i hygienen för att sedan kunna komma med rekommendationer för hur hygienen ska förbättras. Det kan handla om så enkla saker som att barnen tvättar händerna före och efter maten.

Magsjuka, öroninflammationer och förkylningar är dyrbart för samhället och bättre hygien ska förhoppningsvis också ge ekonomiska vinster.

– Det blir naturligtvis kostnader för samhället när föräldrar måste vara hemma för sjuka barn. Kan man minska den kostnaden - och det rör sig om ett mycket stort antal dagar per år - är det naturligtvis en positiv effekt för samhället, säger Otto Cars, som är med och ansvarar för kartläggningen, på Smittskyddsinstitutet till Sveriges Radios Ekoredaktion.

TT