Ny svensk babyboom

Antalet nyfödda har inte varit lika många sedan början av 1990-talet

RELATIONER

STOCKHOLM

Sveriges befolkning fortsätter att växa.

Antalet nyfödda barn under årets första halvår har inte varit så många sedan början av 1990-talet, visar den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

Sammanlagt föddes 50 311 barn under årets första halvår, det är knappt två procent fler än under motsvarande period föregående år.

– Riktigt så här bra har det inte sett ut sedan tidigt 90-tal. Fast vi har fortfarande långt kvar tills vi får upp till de siffrorna vi hade då. Det är kanske inte tillräckligt för att tala om en ny babyboom, men det börjar närma sig något sådant, säger Annika Klintefelt på SCB till TT.

Sammanlagt uppgick Sveriges befolkning till 8 956 644 personer, en ökning med 15 876 personer. Ökningen är något större jämfört med motsvarande period föregående år.

Den främsta orsaken till ökningen är invandringen. Sammanlagt invandrade 29 581 personer till Sverige under perioden.

TT