Ny babyboom på väg

Sveriges befolkning fortsätter att växa

RELATIONER

STOCKHOLM

Sveriges befolkning fortsätter att växa. En ny babyboom tycks vara på väg:

- Riktigt så här bra har det inte sett ut sedan tidigt 90-tal, säger Annika Klintefelt på Statistiska centralbyrån till TT.

Sammanlagt föddes 50 311 barn under årets första halvår, knappt två procent fler än under motsvarande period föregående år, visar den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

Samtidigt minskade antalet döda i landet något under perioden, vilket ledde till att det så kallade födelseöverskottet blev över 3 000 personer. Under hela 2002 var motsvarande siffra 806 personer - och då var det första gången sedan 1996 som födelseöverskottet visade på plus.

- Det är kanske inte tillräckligt för att tala om en ny babyboom, men det börjar närma sig något sådant, säger Annika Klintefelt på SCB till TT.

Men trots att kurvan de senaste åren pekat uppåt är det fortfarande långt kvar till de höga födelsetalen i början av 90-talet. 1990 föddes till exempel nästan 124 000 barn i landet - förra året var siffran strax över 95 000.

Någon exakt förklaring till siffrorna kan Annika Klintefelt inte ge, men de faktorer som brukar nämnas är arbetsmarknad, privatekonomi och tillgången till barnomsorg.

Tio miljoner 2027

Samtidigt fortsätter den svenska befolkningen att öka över lag och närmar sig nio-miljonersstrecket med stormsteg. Den tidigare prognosen från SCB om att gränsen kommer att nås någon gång under nästa år ligger fast. Tio-miljonersstrecket får vi dock, enligt SCB:s prognosmakare, vänta på till år 2027.

Sammanlagt uppgick Sveriges befolkning den 30 juni i år till 8 956 644 personer, en ökning med 15 876 personer under halvåret. Den största förklaringen till ökningen är att fler invandrar än utvandrar. Totalt invandrade nästan 30 000 personer, främst från Irak och de nordiska grannländerna.

Men även utvandringen ökade under halvåret med åtta procent. En majoritet av dem som flyttade ut var svenska medborgare och de flesta flyttade till europeiska länder eller till USA.

Stockholm tappar

Ännu en trend är en fortsatt stor inrikes utflyttning från det av bostadsbrist präglade Stockholms län. Det var drygt 2 500 fler personer som lämnade länet än som valde att flytta dit. Flest flyttlass går dock till närregionen:

- Uppsala, Västerås och Eskilstuna växer. Och det förklaras väl med bostadstillgång och att det har blivit ganska enkelt att pendla, säger Annika Klintefelt.

Tack vare invandringen har dock Stockholms län, med ett plus på nästan 5 000 personer, till antalet den största folkökningen i landet.

Folkmängden ökade under halvåret i alla Sveriges län, bortsett från de fyra Norrlandslänen - Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Gävleborg. Minskningen i de länen var något mindre än under det första halvåret 2002.

Daniel Kjellberg/TT