"Lärare får aldrig strunta i mobbning"

AnnCha Lagerman från Bris chattade om nätmobbningen

RELATIONER

Sms- och mejl mobbning är lika plågsamt som andra former av mobbning och lärare får aldrig strunta i att elever behandlar varandra illa, säger AnnCha Lagerman, mobbningsexpert på Barnens rätt i samhället, BRIS.

sdfgdfg: Hur många barn utsätts för mobbning i skolan?

AnnCha Lagerman: Man brukar uppskatta det till mellan tre och tio procent av alla elever i skolan beroende på hur bra skolan arbetar mot mobbning.

Mona: Hur kan man få reda på varifrån mobbnings-sms och mejl kommer?

AnnCha Lagerman: Man kan kontakta sajten eller skolans webmaster - förhoppningsvis kan de hjälpa till att spåra, vid sms kontakta telefonoperatören.

Marts: Alltså om Bris är Sveriges största hjälpgrupp för barn, hur kommer det sej att ni inte har telefontjänsten öppen 24 timmar?

AnnCha Lagerman: Vi skulle vilja det men har inte ekonomiska resurser. Vi är en ideell förening som får söka bidrag till all vår verksamhet och tyvärr får vi inte så mycket pengar att det räcker till allt som behövs göras.

seww: Är det olagligt att mobba andra?

AnnCha Lagerman: Ja, all mobbning är olaglig och finns beskriven i den vanliga lagtexten som förtal, misshandel etc. Att vara utan kompisar och passivt utfryst finns dock inte i lagtexten, däremot har alla elever rätt till en god psykosocial arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen som gäller även elever!

Marianne: Spelar det egentligen någon roll om mobbning sker via SMS eller muntligt? På vilket sätt kan det vara värre med SMS och mail-mobbning?

AnnCha Lagerman: All mobbning är lika plågsam - den som sker via sms eller nätet kan dock ibland vara mer anonym och därför vara svårare att bemöta och göra något åt, man kan känna sig mer hjälplös.

Millis: Hur tycker du att arbetet mot mobbning fungerar i skolorna?

AnnCha Lagerman: Det ser mycket olika ut men generellt är det många skolor som idag har ett bra arbete mot mobbning, det har blivit bättre de senaste åren. Dock finns det tyvärr alldeles för många skolor som fortfarande inte kan hantera mobbningen. Det krävs utbildning och att alla vuxna tar sitt ansvar och att man samarbetar med eleverna.

Marts: Var ska man dra gränsen för vad som är mobbning och vad som är retning?

AnnCha Lagerman: Mobbning är när negativa handlingar upprepas, men jag tycker att man som vuxen ska ingripa även vid retning. Gör man inget är det detsamma som att godkänna. Vi vuxna ska inte acceptera ens enstaka negativa handlingar mot barn och ungdomar.

Marts: Mobbas folk i alla åldrar?

AnnCha Lagerman: Man har observerat medveten mobbning bland treåringar ända upp till äldreboende - ja alla åldrar har mobbning.

Anna: Om man vill arbeta ideellt med er vad behöver jag för utbildning o dylikt innan för t ex Hjäp-telefonen?

AnnCha Lagerman: Kontakta BRIS tel 08-59888800 för att få kontakt med vår personal som kan informera.

aass: Jag blev mobbad för min tidiga sexdebut.

AnnCha Lagerman: Ingen ska bli mobbad oavsett vad som hänt. Det är aldrig ditt eget fel att du blir mobbad, det är mobbarna som har behov av att plåga någon. Känner du att du mår dåligt och grubblar mycket - kontakta BRIS hjälptelefon 0200-230230 så får du tala med en vuxen som kan hjälpa dig.

Anna: Jag tycker att vi som är "vuxna" måste utbildas mer om mobbning. Har jobbat som fritidsledare länge och fortfarande ser jag arbetsplatser/verksamheter där mobbning inte tas på allvar. Tror du det är möjligt att lagstadga att kommuner ska ha en utbildning till alla som jobbar med barn och ungdomar?

AnnCha Lagerman: Jag tycker det vore en bra ide och är tacksam om många försöker arbeta för att det ska bli verklighet.

modifierad: När anser du att man är "mobbad"? Jag är alltid utanför, på sätt och vis och ingen pratar med mig, finns det "tyst mobbning" liksom?

AnnCha Lagerman: Ja, det finns tyst mobbning, men att vara ensam och "osynlig" behöver inte betyda att man är mobbad. Det kan bara vara så att man är bortglömd. Försök tala med någon vuxen som kan hjälpa till att ordna samarbetes- och samtalssituationer och möten på skolan så att eleverna får tillfälle att tala och arbeta med dem de inte träffar och är med så ofta. Detta kan göra att man lär känna varandra bättre och då kan det vara lättare att hitta kompisar.

Marts: Vilken är den vanligaste orsaken till mobbning?

AnnCha Lagerman: Svårt att säga, det verkar som att när människor kommer i grupper de inte valt själva och har svårt att flytta sig ifrån kan mobbning uppstå, tex skola, arbetsplatser, fängelser. Mobbning kan vara ett urartat maktspel där mobbaren försöker bli ledare och gör det med negativt agerande. Orsaken ligger inte hos offret utan i mobbarens behov av att antingen vara ledare eller att mobbaren har egna problem som bearbetas genom mobbning.

Kim: Ibland tycker jag att läraren struntar i att alla typ går ihop sig mot någon och visar att de inte gillar den personen. Får en lärare göra så?

AnnCha Lagerman: Lärare får aldrig strunta i att elever behandlar varandra illa på något sätt, alla som verkar i skolan är skyldiga att aktivt motverka trakasserier och mobbning står det i skollagen.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM