Arbetslösas barn flyttas till särskild dagisgrupp

Förskoleministern: Jag är väldigt bekymrad

RELATIONER

GÖTEBORG

Barn till föräldrar som blir arbetslösa eller föräldralediga får inte ha kvar sina gamla dagiskompisar. I flera stadsdelar i Göteborg omplaceras de till speciella förskolegrupper. Systemet får nu kritik från föräldrar, Lärarförbundet och förskoleministern.

Arbetslösa och föräldralediga har bara rätt att ha sina barn på förskola tre timmar per dag. På flera håll i Göteborg har man valt att placera tretimmarsbarnen i särskilda grupper. På så sätt får det plats dubbelt så många barn per avdelning, 15 på förmiddagen och 15 på eftermiddagen.

Men systemet får kritik.

- Hela idén med att barn till arbetslösa skulle få ha kvar sin förskoleplats var att de inte skulle behöva mista kontakten med sina kamrater bara för att föräldern var arbetslös, säger Solweig Eklund, vice ordförande i Lärarförbundet till Sveriges radio.

”Väldigt bekymrad”

Nyligen sänktes antalet timmar som arbetslösa får ha sina barn i förskolan till tre per dag. Meningen var att köerna till en förskoleplats skulle kortas. Men regeringen hade inte tänkt sig att resultatet skulle bli så här för barnen. Förskoleministern, Lena Hallengren, uttrycker sin oro för Sveriges radio.

- Det var inte avsikten med reformen att barnen skulle vara på särskilda avdelningar. För barnens skull är det inte en bra lösning. Jag är väldigt bekymrad, säger hon.

Lotta Zachrisson

ARTIKELN HANDLAR OM