Barnfetma är en klassfråga

RELATIONER

Barnfetma är en klassfråga.

Övervikt bland nioåringar är sex gånger vanligare i Rinkeby än Djursholm.

- Det är skrämmande siffror, säger näringsexperten Eva Callmer.

Hon arbetar vid Stockholms landsting och har tillsammans med tre kolleger prövat sambandet mellan övervikt och klasstillhörighet.

I undersökningen deltog 416 tredjeklassare som under tre påföljande dagar fick föra dagbok över vad de åt. Dessutom fick föräldrarna svara på frågor om bland annat barnens vikt och motionsvanor.

Barnens bostadsområden delades in i fyra kategorier:

A: Mycket välbärgat, till exempel Djursholm.

B: Genomsnittligt välbärgat, till exempel Västerhaninge.

C: Eftersatt, till exempel Flemingsberg.

D: Resursfattigt, till exempel Rinkeby.

Undersökningen visade att fetma och övervikt förekom bland 29,3 procent av barnen i D-områden - mot 5,5 procent i A-områden.

Resultatet förvånade Eva Callmer:

- Att övervikt är vanligare bland ekonomiskt svaga är ingen nyhet. Men det här gäller barn, i Sverige, år 2003. Jag trodde aldrig att siffrorna skulle vara så nedslående.

Får oftare snabbmat

Matvanorna skilde dig markant mellan de olika grupperna. Barn i D-områden drack fetare mjölk i hemmet, fick oftare snabbmat till middag och åt färre grönsaker.

- Dessutom åt barnen i resurssvaga områden fler måltider utan vuxnas sällskap, säger Eva Callmer.

Hon nämner flera tänkbara orsaker till att barnfetma blivit ett klassmärke:

- Besuttna barn hade oftare aktiva fritidssysselsättningar, medan fattiga i högre grad satt still. Däremot tycks skolan vara en utjämnande faktor. På rasterna var barnen lika aktiva.

Hittar inte råvaror

Dietisten Maria Magnusson vid Angereds vårdcentral talar om en kulturkrock redan i livsmedelsaffären.

- Många invandrare får sämre matvanor i Sverige eftersom de inte kan hitta samma råvaror som de är vana vid. Sedan spelar priset roll, grönsaker är ofta dyrare i Sverige medan kött, smör och grädde förhållandevis blir billigare.

Dessutom kan synen på fett vara annorlunda, enligt Magnusson:

- Det kan handla om nötter, bakverk och att man häller olja i riset.

Hans Österman

ARTIKELN HANDLAR OM