Svenska skolor sämst på att behålla pojkar

Men flickorna får fortfarande sämre utbildning i resten av världen

RELATIONER

STOCKHOLM

Världens skolor är inte jämlika.

En ny rapport visar att det är långt kvar innan lika många flickor som pojkar får gå i skolan.

Men i Sverige är flickorna på högstadiet och i gymnasiet fler än pojkarna.

- Jag ser detta som en tickande bomb. Vi kan inte fortsätta och låtsas som om problemet inte finns, säger jämställdhetspedagogen Kajsa Wahlström till Dagens Nyheter.

På torsdagen presenterade Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, en rapport som tar upp jämställdheten i skolorna världen över.

Ett av målen som sattes bid världskonferensen om utbildning 2000 var att barn skulle behandlas jämställt i skolorna. Som ett delmål sattes också upp att 2005 skulle lika många pojkar som flickor få utbildning.

Lång väg kvar

Den nya studien som har tittat på hur könsfördelningen i skolorna såg ut år 2000 visar att det är en lång väg kvar för många länder.

I bland annat Tchad, Jemen och Guinea-Bissau var andelen flickor i utbildning mindre än 75 procent av vad pojkarnas andel var.

- Även om det inte är en överraskning är dessa resultat orsak till en djup oro'', sade Koichiro Matsuura, chef för Unesco, i ett pressmeddelande.

Sverige utmärker sig

Rapporten redovisar barn i två grupper. En som motsvarar svenska skolans låg- och mellanstadium samt en som motsvarar högstadiet och gymnasiet.

När det gäller den äldre gruppen utmärker sig Sverige. Som studien presenterar resultatet är det en övervikt av flickor i högstadiet och på gymnasiet.

-Det kan vara att det är fler pojkar som inte fortsätter till gymnasiet eller som hoppar av under gymnasieutbildningen, säger Ulrika Peppler Barry vid Unesco i Paris till TT.

Sämre betyg

Unescos rapport visar också att pojkarna har problem att klara skolan och att de får sämre betyg än flickorna. Kajsa Wahlström säger att problemet är komplext och att vi i Sverige är rädda för att bli anklagade för att vara emot jämställdhet om vi pratar om att flickorna utklassar pojkarna.

- Det handlar inte om att pojkar är omöjliga. Vi gör dem omöjliga och vi formar dem redan när är små med våra attityder, säger hon till Dagens Nyheter.

Men i faktiska tal är det fortfarande fler pojkar än flickor som går i skolan i Sverige.

Skolverkets egen statistik visar att år 2000 var 305000 elever inskrivna i gymnasieskolan. Av dem var 148000 flickor.

TT , aftonbladet.se