Största babyboomen i juli på 250 år

RELATIONER

UMEÅ

Sveriges befolkning växer och är nu uppe i 8 970 956 invånare. Ökningen beror mest på stor invandring men också på att många barn föddes.

En babyboom i juli drar upp siffrorna.

Folkökningen under de tre första kvartalen i år är större än under samma period 2001 och 2002, visar statistik från SCB. Att det flyttade in nära dubbelt så många till Sverige som det flyttade ut, är den främsta orsaken till den stora folkökningen.

Under årets första nio månader invandrade cirka 50 000 personer medan drygt 26 000 utvandrade.

Antalet födda barn översteg antalet döda med cirka 7 000. Drygt 76000 barn föddes under de tre första kvartalen i år, en ökning med 3 procent jämfört med samma period i fjol.

En babyboom inträffade i juli då barnafödande ökade med hela 10 procent.

Normalt föds flest barn i någon av månaderna mars, april eller maj.

Att det i år föddes flest barn i juli har inte inträffat sedan man började föra befolkningsstatistiken 1749, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Antalet giftermål ökade med en procent, eller knappt 500 par, mot samma period 2002. Under de senaste åren har augusti blivit den populäraste vigselmånaden.

TT