Gravid kvinna fick sparken

Nu stämmer JämO arbetsgivaren för könsdiskriminering

RELATIONER

Jämställdhetsombudsmannen stämmer en butiksägare inför Arbetsdomstolen sedan en gravid anställd blivit uppsagd.

Kvinnan, som var föreståndare för butiken, meddelade i november i fjol sin dåvarande arbetsgivare att hon var gravid. I februari i år såldes butiken till en ny ägare. Den nya ägaren, som fått kännedom om kvinnans graviditet redan några månader dessförinnan, sade upp henne i mars i år. Som orsak uppgavs, enligt ett pressmeddelande från JämO, omorganisation och ekonomiska skäl.

Men JämO menar att uppsägningen hänger ihop med kvinnans graviditet - en könsdiskriminerande uppsägning alternativt brott mot turordningsreglerna.

– Det är väldigt ovanligt att ett fall går så långt som till domstol. Oftast brukar arbetsgivaren frivilligt gå med på en förlikning. Men i det här fallet ville arbetsgivaren inte ens träffa kvinnan, säger Luca Nesi, jurist på JämO till aftonbladet.se. Han anser dock att bevisbördan ligger hos arbetsgivaren.

Anmälningarna ökar

De senaste tre till fyra åren har JämO tagit emot allt fler anmälningar om diskriminering på grund av graviditet. I fjol anmälde 24 kvinnor att de blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. I år blir siffran ännu högre, redan under oktober var den uppe i 26. Ofta är det unga kvinnor, med vikariat eller provanställningar som drabbas. Men enligt Luca Nesi beror det inte nödvändigtvis på att diskrimineringen på arbetsmarknaden har ökat.

– Kvinnor har blivit mer medvetna om sina rättigheter, och därför anmäler de oftare när de blir felbehandlade.

– Dessutom är rättsläget klarare. EG-domstolen har tydligt talat om att det är fel att avskeda någon på grund av graviditet, det spelar ingen roll hur länge man arbetat någonstans eller om det var vikariat eller en längre anställning.

Svårt bevisa

Men trots att anmälningarna har ökat är det bara ett fåtal fall som JämO går vidare med. I de flesta fall försöker man uppnå en förlikning mellan parterna, och det är bara några få som går så långt som till Arbetsrättsdomstolen. Ett problem är att kunna bevisa att man har diskriminerats på grund av graviditet, eftersom det ofta handlar om muntliga vittnesmål. Ord står mot ord, och det gäller att ha ett vittne som kan intyga vad man har sagt. Om en kvinna upplever att hon diskrimineras på grund av graviditet är det viktigt att hon får juridisk hjälp så snart som möjligt, säger Luca Nesi.

– Kontakta genast facket och ta reda på dina rättigheter. Är du inte med i facket kan du ringa JämO eller någon annan juridiskt insatt. Men vi rekommenderar alla att gå med i facket, så att man får tillgång till juridisk hjälp.

Jenny Lindblom