Infektion hos gravida ökar risk för barnleukemi

Vanligt herpesvirus tredubblar risken för barnet

RELATIONER

MALMÖ

Ny nordisk forskning pekar på ett samband mellan ett mycket vanligt herpesvirus och barnleukemi.

Barn till mammor som under graviditeten smittas av ett herpesvirus som kallas Epstein-Barr löper 2,9 gånger högre risk att drabbas av barnleukemi.

Det har forskare från Sverige, Finland och Island gemensamt kommit fram till genom att undersöka sparade blodprover från gravida kvinnor. Resultaten har sedan jämförts med cancerregister i kvinnornas hemländer Finland och Island, skriver Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Smittas som barn

De allra flesta människor, över 90 procent, smittas av Epstein-Barr redan som barn eller unga och är därmed immuna. Det är alltså bara ett litet antal kvinnor som löper risk att smittas av viruset just under graviditeten.

Hos barn brukar herpesviruset inte ge några symptom. När ungdomar eller vuxna smittas av viruset kan det ge akuta symptom i form av körtelfeber.

Åtgärder

Forskarnas hypotes är att om mamman smittas av herpesviruset under graviditeten kan detta störa mognaden av de vita blodkropparna hos fostret. Det skulle senare kunna leda till barnleukemi.

Joakim Dillner, professor i virologi vid Universitetssjukhuset MAS, framhåller att studien behöver följas upp. I förlängningen skulle resultaten kunna leda till förebyggande åtgärder. Att häva infektionen hos mamman går inte, men det skulle kanske gå att framställa ett läkemedel som förhindrar att den sprids till fostret.

Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemiology.

TT