Stor studie om barns psykiska ohälsa

1 500 barn ska svara på frågor om hur de mår

RELATIONER

UMEÅ

Nu ska den psykiska ohälsan hos barn i Umeå studeras. Omkring 1500 barn i årskurs tre och sex ska få svara på frågor om hur de mår.

- Det finns farhågor om att ohälsan bland barn har ökat, säger professor Bruno Hägglöf, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin.

Redan i dag finns stor kunskap om barns psykiska ohälsa. Man räknar med att 10-15 procent av yngre ungdomar har psykiska besvär som de kan behöva söka hjälp för. Det är däremot oklart om ohälsan bland barn har ökat.

- Det är lätt att tro det eftersom det skrivs mycket om psykiskt ohälsa. Men det finns inte så mycket fakta bakom, säger Bruno Hägglöf till Västerbottens Folkblad.

Hos yngre barn är psykiska besvär mer vanliga bland pojkar.

- Bland barn i årskurs tre är det vanligt med koncentrationssvårigheter och det man brukar kalla ADHD. Det förekommer också olika ångestproblem, man kanske är rädd, orolig eller har svårt att sova.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM