Barn föds allt större

Kraftig ökning av nyfödda som väger över 4,5 kilo

RELATIONER

Barn är allt tyngre och större när de föds. De senaste tio åren har det skett en stor ökning av nyfödda som väger över 4,5 kilo. Orsakerna beror både på att gravida kvinnor väger mer, och att allt färre röker. Nu försöker experterna hitta en lösning för att undvika skador på barnet och mamman.

Allt fler nyfödda barn väger över 4,5 kilo.

I dag väger 4,4 procent av de barn som föds i Sverige över 4,5 kilo, skriver Dagens Nyheter. Det är en kraftig ökning jämfört med för trettio år sedan, då bara 2,8 procent vägde lika mycket. De bakomliggande orsakerna är flera, men framför allt är dagens gravida kvinnor allt tyngre. I början av 1990-talet vägde en svensk kvinna i genomsnitt 64 kilo när hon började en graviditet, i dag väger hon 67 kilo. Enligt forskare verkar det vara kvinnans vikt innan hon blir gravid som har störst betydelse, inte hur mycket hon har gått upp vid förlossningen.

Andra orsaker till att barn blir tyngre är att färre kvinnor röker och att allt fler har diabetes.

Ökad risk

Stora barn kan innebära risker vid förlossningen, både för barn och mamma. En ny studie vid Reproduktionsepidemiologiskt centrum i Lund visar att barn som väger mellan 4,5 och 5 kilo löper dubbelt så hög risk att få en låg så kallad Apgarpoäng, det vill säga den samlade bedömningen av hur barnet mår när det föds. Barnen löper dessutom tre gånger så stor risk att behöva sjukvård efter förlossningen. Ett annat problem är plexusskador, en nervskada på armen som uppstår när barnet fastnar och måste lirkas ut.

Men enligt Karin Källén, som gjort studien, är det i praktiken väldigt få barn som drabbas.

– Risken för den enskilda kvinnan är väldigt liten, för det allra mesta går det bra. Men för hela samhället är det viktigt att man identifierar riskfaktorerna, så att man vet hur man ska hantera dem, säger hon till DN.

”Fler kejsarsnitt borde göras”

För mamman innebär stora barn en ökad risk för bristningsskador vid förlossningen, vilket kan leda till analinkontinens. Enlig Karin Källén är det stora skillnader mellan hur olika sjukhus hanterar riskerna. Vissa gör oftare kejsarsnitt än andra.

– Den här studien pekar mot att fler kejsarsnitt borde göras på kvinnorna i riskzonen. Men jag vill inte komma med några pekpinnar, det är något som varje klinik själv måste avgöra. Det finns risker för mamman vid kejsarsnitt också, säger Karin Källén.

Jenny Lindblom