Skydd mot RS-virus för barn med hjärtfel

Nytt läkemedel godkänt

RELATIONER

STOCKHOLM

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, har godkänt läkemedlet Synagis som skydd mot RS-virus för barn som föds med hjärtfel. Tidigare har medicinen under vintersäsongen getts till barn födda före den 26:e graviditetsveckan och till barn med svår lungsjukdom.

En studie där svenska barn deltagit har visar att läkemedlet minskade risken för att barn med medfödda hjärtfel ska behöva läggas in på sjukhus med RS-virusinfektion med 45 procent.

RS-virus är en plåga för många barn under vinterhalvåret. Så gott som alla under tre år har någon gång varit utsatta. De flesta blir förkylda, men några blir riktigt sjuka. Varje år vårdas cirka 3 000 barn på sjukhus på grund av RS-virus. Viruset angriper luftvägarna, vilket kan ge spädbarn andningsproblem.

För ett spädbarn med hjärtfel innebär viruset att en planerad operation måste skjutas upp. En infektion kan vara förenad med stor hälsofara.

Ärendet ska nu godkännas av EU-kommissionen och blir därefter godkänt i alla EU-länder direkt.

TT