”Män måste vara starka och hävda sin rätt”

Roger Klinth, mansforskare: Pappor vill och kan ta ansvar för sina små barn

RELATIONER

Riksförsäkringsverkets nya rapport visar att fler män än kvinnor vill dela föräldraledigheten mer lika. Roger Klinth, mansforskare vid Linköpings universitet, tycker inte att männen kan skylla på kvinnorna för att de inte får vara hemma med sina barn.

Foto: lars rosenGREN
Roger Klinth.

- De har formell rätt till halva ledigheten. De har gjort en aktiv handling och avsagt sig sin del. De måste vara starkare och hävda sin rätt, säger han.

Roger Klinth har tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter om att kvotera föräldraledigheten. Enligt debattartikeln skulle det ske i olika steg. Det första skulle vara att kvinnan måste ta ut en tredjedel, mannen en tredjedel och den sista tredjedelen får delas som paret vill.

- Jag känner fortfarande för kvotering, men jag förstår om politikerna inte vill driva den frågan eftersom så många föräldrar är emot. Hade kvinnorna varit mer för en jämställd föräldraledighet så hade det varit lättare, säger Roger Klinth.

Eget ansvar

Han tror att det är viktigt att mannen får känna ett individuellt ansvar för sin del.

- Som det är nu kan han bara skriva över sin del på någon annan. Jag tror att männen behöver en knuff för att känna att de har ett eget ansvar som pappor, säger Roger Klinth.

Argumentet att mannen inte skulle ha någon funktion för barnet under det första levnadsåret tycker han hör hemma på 50-talet.

- Det finns så mycket forskning som visar att mannen kan fylla samma funktion. Det viktiga är hur man knyter an till barnet, säger han.

Läs mer:

Lotta Zachrisson