”Papporna borde ta större del av ansvaret”

Barn- och familjeminister Berit Andnor om föräldra- ledigheten

RELATIONER

Kvinnor tar ut 80 till 85 procent av föräldradagarna. Familjeminister Berit Andnor tycker att det är för lite.

- Papporna borde ta en större del av ansvaret för barnen, säger hon.

Berit Andnor, barn- och familjeminister.

Men någon kvotering av föräldraledigheten vill hon inte införa.

- Jag är angelägen om att inte förbjuda möjligheten att skriva över dagar på den andra föräldern. Det är viktigt att vi låter föräldraförsäkringen vara flexibel eftersom alla familjer är olika, säger hon.

Familjeministern tycker det är viktigt att papporna får mer tid med sina barn.

- Barn har rätt till båda sina föräldrar. Men en kvotering är ingen garanti för att alla dagarna tas ut. Jag vill inte riskera att barnet inte får sina månader, säger hon.

Positivt att vara hemma

Istället för kvotering vill hon att papporna på ett positivt sätt ska stimlueras att vilja ta ut fler lediga dagar. Hon tycker att ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna.

- Det måste ses som något positivt att vara hemma och ta hand om sina barn. Idag får papporna kämpa. Man måste också stärka skyddet för föräldralediga, säger Andnor.

Hon kan också tänka sig att införa en jämställdhetsbonus för de familjer där papporna tar ut mer av ledigheten.

Utredning

En utredning av frågan ska snart sättas i gång. Berit Andnor vill inte säga så mycket mer om hur männen ska lockas att ta ut mer ledighet innan resulatet från den är klart.

Kan det bli aktuellt att införa en tredje pappamånad?

- Det är möjligt att utredningen visar att det behövs mer lagar.

Har ni något mål för hur stor del av föräldraledigheten som papporna ska ta ut?

- Nej, men det är viktigt att de tar ut mer.

Utvecklingen har gått långsamt hittills. Skulle du vara nöjd om antalet dagar pappan tar ut ökar med en procent?

- Nej, det skulle jag inte vara, men man ska komma ihåg att det går i rätt riktning. Den andra pappamånaden infördes i januari 2002. Vi börjar se resultatet av det först nu.

Läs mer:

Lotta Zachrisson