”Jag söp – skolan brydde sig inte”

Experter varnar: Unga flickor får ingen hjälp mot alkoholmissbruk

Foto: Mats Strand
här får hon vård Marie, 26, och en annan patient på Checkpoint öppenbehandling i Stockholm. Här hjälper Ove Ronneman och Inez Hamilton Stigarth (i mitten) unga missbrukare. Marie är en av de kvinnor som fått stöd att bli nykter. ”Här kände jag mig omtyckt och de förstod mig”, säger Marie, som i dag är nykter alkoholist sedan sex år.
RELATIONER

Kommunerna sparar. Följden blir att flickor med alkoholproblem riskerar att inte få vård i tid.

– Ibland är det för sent för att hjälpa dem, säger Johan Leijon, föreståndare för behandlingshemmet Paloma.

Foto: Krister Hansson
”Om vi inte har en bra skolhälsovård riskerar vi att missa många av dem” Karin Trulsson, forskare vid Kvinnoforum

I går berättade Aftonbladet om att antalet unga kvinnliga storkonsumenter av alkohol har ökat dramatiskt de senaste åren.

I dag slår forskare och behandlingspersonal larm om att samhället inte är redo för att hjälpa de tjejer som fastnar i ett missbruk.

”Tjejer drabbas”

– Något måste göras. Kommunerna klarar inte det här, de har inte ekonomin. Det behövs statlig styrning och mer resurser. Kommunens ekonomi bör inte vara avgörande för om en flicka får den hjälp hon behöver eller inte, säger Karin Trulsson, forskare vid Kvinnoforum, som har forskat om kvinnors missbruk.

Hon menar att tjejerna drabbas hårt av besparingarna.

– Eftersom ekonomin är begränsad väljer ofta kommunerna att satsa på en sorts behandlingsmodell och den är många gånger anpassad efter männens behov, säger Karin Trulsson.

– Det är sorgligt. Paketlösningar fungerar inte. Det som behövs är individanpassad vård. Och könsperspektivet är viktigt, där man tar hänsyn till pojkars och flickors specifika behov.

För få skolsköterskor

Hon är också kritisk till den försämrade skolhälsovården. Att många skolor i dag saknar resurser för skolsköterskor och kuratorer.

– Den vägen är den bästa att upptäcka tjejer som finns i riskzonen. Om vi inte har en bra skolhälsovård riskerar vi att missa många av dem. Tyvärr tror jag att vi gör det i dag.

– Och om tjejerna upptäcks när de redan har utvecklat ett missbruk blir det bara dyrare i längden, säger Karin Trulsson.

Har inte resurser

Att kommunerna väntar in i det längsta med att placera unga tjejer bekräftas av flera behandlare som Aftonbladet pratat med.

– Numera har kommunerna bara resurser till dem som har de svåraste missbruken. Ibland har det till och med gått för långt för att vi ska kunna hjälpa dem. Enligt min mening borde många fått vård tidigare, säger Johan Leijon, föreståndare på behandlingshemmet Paloma i Lidhult som behandlar flickor mellan 15–20 år.

”Många går under”

Karin Jonsson, föreståndare på familjehemmet Kastanjegården i Edsbruk, har många års erfarenhet av att vårda unga kvinnor med missbruk.

Hon är orolig inför hur det ska gå i framtiden.

– Jag vågar knappt tänka på hur det kommer att bli om några år. Tjejernas problem ökar medan kommunerna sparar. Om det inte sker en förändring tror jag att många kommer att hinna gå under innan de får hjälp, säger hon.

Dricker du för mycket? Sök hjälp här

Detta är skolans skyldigheter

Tidigare artiklar

Antalet unga tjejer med alkoholproblem ökar. Det berättade Aftonbladet i går. I dag varnar forskare och behandlingspersonal för att kommunerna sparar på vården. En vård som dessutom är anpassad till vuxna män. Samtidigt saknar skolan kompetens att upptäcka de drabbade. – I skolan var det som om ingen brydde sig så länge jag inte störde de andra eleverna, säger Marie som 20 år gammal blev nykter alkoholist.

Nils Olauson