Dataspelen bra för barn

Men killar och tjejer väljer olika

1 av 3
Killar föredrar våldsammare spel med mycket action. De gillar det visuella och vill se vad som sker.
RELATIONER

I dataspelens värld väljer tjejerna strategispel, medan killarna dras till de våldsamma spelen.

Detta enligt en ny undersökning om ungdomars spelvanor.

Måttligt spelande är bra för barnen enligt forskarna.

Undersökningen är resultatet av ett nordiskt samarbete, lett av norska forskare.

Den visar att nio av tio barn mellan 9 och 16 år spelar dataspel och att flickor spelar nästan lika mycket som pojkar.

Tydliga skillnader

Olikheterna är desto större när det handlar om vad barnen väljer för typer av spel. Då framträder tydliga skillnader mellan könen.

- Flickorna föredrar sociala strategispel och spel där våld och konflikter är dolda. Dessutom gillar de spel där de har kontrollen. Flickorna vill vara Gud, säger Elisabeth Staksrud, som lett undersökningen, till Dagbladets nätupplaga.

Positivt element

Staksrud är projektledare på norska Statens filmtilsyn. Hon berättar att killarna föredrar spel med mycket action. De gillar det visuella och vill se vad som sker.

I Danmark har Medierådet för barn och unga granskat vilka effekter tv- och dataspelandet har på barn.

Man konstaterar att "dataspelandet är ett nytt och positivt element i barns lek".

- Men föräldrarna måste engagera sig och följa upp de ungas lek, gärna genom att bry sig om vilka spel ungarna spelar, säger Staksrud till Dagbladet.

Varningssignaler

Det finns tydliga varningstecken som de vuxna bör vara uppmärksamma på, enligt forskarna.

Barnen isolerar sig från kamrater och familjen.

Dataspelen är den dominerande aktiviteten i barnets liv.

Indikationer på spelberoende kan också vara att barnet anpassar stora delar av dagen till ett dataspel.

Jon Hedenström