Forskare tillverkade spermier i labbet

Ny hjälp för barnlösa män

RELATIONER

I hälften av alla fall med ofrivillig barnlöshet är det mannen som är infertil. Men nu finns det nytt hopp. För första gången har forskare tillverkat fungerande spermier av stamceller.

I dag kan de män som har dåliga eller få spermier få hjälp på medicinsk väg. Däremot finns det ingen lösning för dem som är helt infertila. Om den nya forskningen lyckas kan stamceller i framtiden bli ett sätt för dem att få nya fungerande spermier. Men enligt forskarna dröjer det många år innan det kan bli verklighet. Det finns ännu ingen garanti för att ett embryo som skapas med stamceller utvecklas normalt.

Befruktade ägg

Det är amerikanska forskare vid Institute for Biomedical Research i Massachusetts som för första gången lyckats tillverka fungerande sperma i ett laboratorium. Genom att använda stamceller från mössembryon utvecklade de sperma som injicerades i ägg, som på så sätt blev befruktade. Däremot har det ännu inte fötts några levande ungar och vissa experter menar att spermier som tillverkas på detta sätt inte har all den information som krävs.

– Vi har än så länge inte full kontroll över systemet. Det är fortfarande väldigt långt ifrån att det här kan användas på människor, säger professor Azim Surani till BBC News online.