Italien förbjuder sperma- och äggdonationer

RELATIONER

Med stor majoritet har senaten godkänt en lag som förbjuder användandet av donerad sperma, ägg och surrogatmödrar.

Lagen innehåller också en kraftig begränsning av rätten till artificiell befruktning, så kallad IVF-behandling. Från och med nu får bara ”heterosexuella par i stabila förhållanden” ansöka om donation. De måste kunna bevisa att de är gifta eller har en långvarig relation. Homosexuella och ensamstående kvinnor utesluts helt från möjligheten till att fertilitetsbehandlingn.

Lagen är en av de mest restriktiva i Europa och har väckt starka känslor i Italien, både för och emot.

Jenny Lindblom