Separation betyder ofta flytt för barnen

Ny rapport: Över en halv miljon barn bor inte med båda föräldrarna

RELATIONER

En växande andel av barnen i Sverige bor inte med båda sina föräldrar.

Separationer innebär ofta sämre ekonomiska villkor och flytt för barnen. Ensamstående föräldrar har inte återhämtat sig från 1990-talets kriser.

Sverige har nära två miljoner barn upp till 17 år och över en halv miljon av dem bor inte längre med båda föräldrarna, visar ny statistik.

Den stora ökningen av andelen barn vars föräldrar brutit upp skedde för flera decennier sedan, men gruppen växer fortfarande, visar Statistiska centralbyråns (SCB) rapportserie om barns och familjers villkor.

Från hus till lägenhet

I den senaste rapporten är siffran 28 procent, mot 27 procent året före.

Varje år drabbas 50 000 barn av en separation. Även om separationer sällan är helt av ondo innebär de ofta att barnen tvingas flytta och att deras ekonomiska situation försämras.

De flesta barn som bor med båda sina föräldrar gör det i småhus (62 procent). Även i denna relativt välmående grupp tvingas vart tredje barn flytta till lägenhet vid separationer, enligt statistiken. Barn som redan bor i lägenhet blir kvar i den boendeformen och löper dessutom större risk att föräldrarna ska separera.

Ensamstående halkar efter

Den ekonomiska situationen förvärras självfallet när föräldern blir helt ensamstående (inte delar vårdnaden). Så lever ungefär 90 000 kvinnor och 15 000 män, visar jämförelser ur SCB:s digra siffermaterial.

Rent statistiskt är båda grupperna av ensamstående föräldrar större (160 000 respektive 100 000), men ansvaret delas då med den före detta partnern. Fyra av tio mammor i denna grupp jobbar inte av olika skäl (ledigheter, arbetslöshet etcetera). För papporna är motsvarande siffra 28 procent.

– De ensamstående föräldrarna har halkat efter övriga samhället i den återhämtning som skett sedan 1996. De har fått det bättre men har ännu inte nått upp till den nivå de hade 1993, säger Tobias Engberg, utredare vid SCB.

Värst för utrikesfödda

Ännu värre är situationen för barn i familjer där båda föräldrarna är födda utomlands (13 procent eller 260 000 barn) - ytterligare en bit statistik som pekar på den etniska segregationen i Sverige.

SCB:s kolumner över inkomststandard visar att sammanboende föräldrar födda utomlands har samma standard som ensamstående etniska svenska föräldrar. Ensamstående utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt en inkomst knappt över vad som i Sverige räknas som ''lägsta rimliga standard''.

En positiv trend är att andelen barn med föräldrar som har gemensam vårdnad om dem efter separationer ökar. I dag gäller det för 90 procent.

Tidigare artiklar

Karl Vicktor Olsson/TT