Företag tjänar på att vara föräldravänliga

RELATIONER

Arbetsgivare som gör livet lättare för sina småbarnsföräldrar får bara positiva effekter tillbaka. Det visar en undersökning av jämställdhets- ombudsmannen, som presenteras i dag.

– Det blir färre sjukskrivningar och lättare att rekrytera, säger Ulrika Johansson, utredare på JämO.

Foto: Rikard Laving
Flexibel arbetstid och hjälp med hämtning på dagis är några faktorer som gör det lättare att pussla ihop jobb och barn.

Viktiga möten klockan åtta på morgonen. Konferenser på helgerna. Det blir allt tuffare att pussla ihop jobbet med att vara mamma eller pappa. Och trots att arbetsgivare enligt lagen är skyldiga att underlätta för föräldrar är det få som gör det. Men nu visar en undersökning som JämO har gjort att det inte behöver innebära dyra uppoffringar att göra arbetsplatsen föräldravänlig. Snarare tvärtom. En enkät hos 40 arbetsgivare visar att det lönar sig att satsa på småbarnsföräldrarnas behov. Samtliga deltagare svarade att det gav flera positiva effekter, som ökad motivation och effektivitet och mindre personalomsättning och sjukskrivningar. Dessutom är det en stor konkurrensfördel när det blir allt viktigare för företag att rekrytera och behålla rätt personer.

– Det skapar en positiv image. Konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare. Genom att ha bra villkor för föräldrar blir arbetsplatsen attraktiv för unga och välutbildade, säger Ulrika Johansson, utredare på JämO till aftonbladet.se.

Känner inte till sina rättigheter

Syftet med kampanjen är att informera både arbetsgivare och föräldrar om vilka villkor som faktiskt gäller. JämO ska också granska hur arbetsgivare följer bestämmelserna.

– Det finns många föräldrar som har det svårt och många vet inte sina rättigheter, säger Ulrika Johansson.

Vad kan man göra om ens arbetsplats inte är barnvänlig?

- Det bästa är att vända sig till facket, eller ta upp frågan direkt med sin chef. Ofta handlar det om att skapa medvetenhet. Om arbetsgivaren har en positiv inställning brukar det gå att hitta en lösning.

Så blir din arbetplats föräldravänlig

Jenny Lindblom