Gravida ska inte sluta äta antidepressiv medicin

Läkemedelsverket: Mammans depression farligare än biverkningarna

RELATIONER

Gravida kvinnor som äter läkemedel mot depression bör fortsätta ta sin medicin. Det säger Läkemedelsverkets expert.

Mammans depression är riskablare för fostret än biverkningarna av läkemedlet.

En färsk finländsk rapport om att de moderna läkemedlen mot depressioner, så kallade SSRI-preparat, går över från mamman till fostret är bakgrunden till den statliga myndighetens råd.

Symtomen på påverkan hos det nyfödda barnet är muskelryckningar, stelhet och rastlöshet under de fyra första dagarna utanför moderlivet. Symtomen var fyra gånger vanligare bland barn till kvinnor som ätit något SSRI-medel än bland dem som inte tagit sådan medicin.

Professor Olav Spigset, expert på Läkemedelsverket, säger att symtomen som rapporten beskriver inte är allvarliga. Tidigare studier har också visat att de ''går över inom en till två veckor'', säger han i Dagens Nyheter.

Den kritiska finländska studien om SSRI-preparaten hade gjorts på 40 kvinnor, varav hälften fick behandling mot depression.

– Min sammanvägda bedömning är att barnet löper större risk att råka ut för komplikationer om modern är deprimerad än om hon behandlas med antidepressiva medel.

– Barn till deprimerade kvinnor föds oftare för tidigt, har låg födelsevikt och är lättirriterade, säger Olav Spigset.

Han säger att depression ofta leder till aptitlöshet och isolering, vilket kan hämma fostrets tillväxt.

Det är inte heller ovanligt att den deprimerade mamman slutar gå på mödravården eller börjar något missbruk. I vissa fall har det gått så lång som till självmord.

Det finns en teoretisk risk för missbildning hos barnet om mamman ätit antidepressiv medicin tiden före veckan 14 i graviditeten, en tid då de inre organen bildas.

– Men bland de 1 500-2 000 gravida kvinnorna, som ätit SSRI-preparat under graviditeten, har inga sådana komplikationer rapporterats, säger Spigset.

TT